Base description which applies to whole site

2.3 Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegennet
 

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 

Verwerking index 2014

Intens./extens.

3.669

232

250

245

245

245

245

245

246

245

245

245

245

245

245

246

3

Landelijke taken RWS

Neutraal

– 236.441

 

– 16.886

– 16.886

– 16.885

– 16.885

– 16.886

– 16.885

– 16.933

– 16.909

– 16.896

– 16.883

– 16.858

– 16.859

– 16.856

– 16.934

33

Mutaties Miljoenennota 2015

   

232

– 16.636

– 16.641

– 16.640

– 16.640

– 16.641

– 16.640

– 16.687

– 16.664

– 16.651

– 16.638

– 16.613

– 16.614

– 16.611

– 16.688

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

19.421

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

 

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

2.168

2.168

                             

Mutaties Najaarsnota 2014

   

2.168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.589

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

624.755

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

3.431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

628.186

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

– 328

– 328

                           

2

Verwerking index 2014

Intens./extens.

85.492

7.569

6.850

5.516

5.965

5.846

5.923

5.922

4.935

4.934

4.934

5.101

5.485

5.485

5.485

5.542

3

V+R, tranche 2, wegen

Intens./extens.

28.378

             

28.378

             

4

V+R, tranche 2, wegen

Intens./extens.

0

21.200

106.200

33.700

8.000

32.600

23.000

5.000

– 28.378

   

– 13.927

– 45.747

– 45.747

– 45.747

– 50.154

4

Overboekingen over artikelen (wegen)

Intens./extens.

35.000

             

35.000

             

5

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 73.754

– 35.447

67.596

53.306

23.299

   

– 35.000

             

6

SWUNG

Neutraal

12.809

809

6.000

6.000

                       

28

Areaalgroei wegen

Neutraal

799.500

77.300

25.400

53.600

       

58.245

58.245

58.245

58.245

58.245

31.770

286.470

33.735

29

Cyber security

Intens./extens.

8.824

8.824

                           

30

Landelijke taken RWS

Neutraal

– 235.859

 

– 16.888

– 16.830

– 16.780

– 16.773

– 16.780

– 16.778

– 16.887

– 16.883

– 16.880

– 16.877

– 16.872

– 16.872

– 16.872

– 16.887

33

Mutaties Miljoenennota 2015

   

41.620

92.115

149.582

50.491

44.972

12.143

– 5.856

46.293

46.296

46.299

32.542

1.111

– 25.364

229.336

– 27.764

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

669.806

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 12.875

12.875

                         

a

Overboekingen HXII – IF wegen

Intens./extens.

2.528

2.528

                           

c

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 10.347

12.875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

   

659.459

671.070

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.201.347

634.054

479.311

978.380

1.135.100

1.801.488

2.295.343

1.242.547

1.678.927

1.453.075

1.307.279

1.146.137

1.024.107

575.569

82.228

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 348.964

25.467

91.472

– 111.912

– 172.508

– 160.732

– 12.799

– 3.940

– 4.645

– 4.081

– 3.799

– 3.376

– 3.235

33.821

66.510

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

852.383

659.521

570.783

866.468

962.592

1.640.756

2.282.544

1.238.607

1.674.282

1.448.994

1.303.480

1.142.761

1.020.872

609.390

148.738

 

Desalderingen wegen

Desaldering

110.114

 

141.814

       

– 60.000

 

28.300

           

1

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

155.885

– 5.672

– 28.209

– 31.907

23.896

– 1.025

– 1.266

3.250

– 24.883

– 47.207

     

– 2.350

49.000

222.258

2

Verwerking index 2014

Intens./extens.

173.120

13.727

14.925

8.607

9.437

7.264

12.507

17.109

20.245

2.984

23.486

15.054

3.032

16.903

432

7.408

3

V+R, tranche 2, wegen

Intens./extens.

0

– 21.200

– 106.200

– 33.700

– 8.000

– 32.600

– 23.000

– 5.000

28.378

   

13.927

45.747

45.747

45.747

50.154

4

Overboekingen over artikelen (wegen)

Intens./extens.

24.582

5.233

3.281

16.068

                       

5

Kasschuiven

Intens./extens.

0

31.339

111.109

7.171

112.516

– 33.926

– 63.611

– 5.074

– 45.927

10.719

11.300

62.763

– 8.223

– 92.608

– 2.735

– 94.813

6

SWUNG

Neutraal

64.391

– 809

– 6.000

– 6.000

                     

77.200

28

Areaalgroei wegen

Neutraal

– 797.534

– 77.300

– 25.400

– 53.600

       

– 58.245

– 58.245

– 58.245

– 58.245

– 58.245

– 31.770

– 286.470

– 31.769

29

Overboeking met HXII: wegen

Intens./extens.

– 8.835

– 8.835

                           

31

Generale kasschuif

Intens./extens.

0

   

30.000

– 30.000

                     

35

Conversie ZuidasDok

Intens./extens.

– 660.335

 

– 41.519

– 66.765

– 39.257

– 40.205

– 17.301

– 69.608

– 75.247

– 97.844

– 62.928

– 46.255

– 29.379

– 25.043

– 20.332

– 28.652

36

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 63.517

63.801

– 130.126

68.592

– 100.492

– 92.671

– 119.323

– 155.679

– 161.293

– 86.387

– 12.756

– 47.068

– 89.121

– 214.358

201.786

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

788.866

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

77.479

– 77.479

                         

a

Desalderingen

Desaldering

10.883

10.883

                           

b

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

– 2.168

– 2.168

                           

e

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 320

– 320

                           

d

Overboekingen HXII – IF wegen

Intens./extens.

– 2.335

– 2.335

                           

c

Mutaties Najaarsnota 2014

   

83.539

– 77.479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

872.405

645.843

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

590.390

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

30.727

38.104

59.381

186.311

123.209

61.626

6.463

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

621.117

594.405

518.233

647.128

382.084

321.265

267.004

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

6.807

486

165

168

163

178

3.681

722

6.075

6.083

4.643

       

– 15.557

2

Verwerking index 2014

Intens./extens.

56.716

7.144

6.731

5.552

5.576

3.132

3.142

3.153

3.087

2.827

2.890

3.675

2.841

2.813

2.081

2.072

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 27.030

– 55.870

3.362

– 67.538

10.449

5.171

9.519

12.211

3.486

– 6.657

– 86.482

8.223

92.608

2.735

95.813

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 19.400

– 48.974

9.082

– 61.799

13.759

11.994

13.394

21.373

12.396

876

– 82.807

11.064

95.421

4.816

82.328

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

601.717

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 32.212

32.212

                         

a

Desalderingen wegen

Desaldering

6.724

6.724

                           

b

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 25.488

32.212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

576.229

577.643

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 845

– 987

– 845

– 845

– 845

– 845

– 845

– 986

– 845

– 845

– 986

– 986

– 986

– 986

– 986

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

406.290

388.790

383.425

378.488

376.045

375.795

375.723

376.453

377.002

377.227

377.938

378.373

378.362

378.401

377.037

 

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

7.175

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

               

2

Verwerking index 2014

Intens./extens.

9.533

639

633

633

635

635

635

635

636

636

636

636

636

636

636

636

3

Loonbijstelling 2014

Intens./extens.

6.564

473

451

443

435

432

433

433

433

433

433

433

433

433

433

433

32

Landelijke taken RWS

Neutraal

472.305

 

33.775

33.716

33.665

33.658

33.666

33.663

33.820

33.792

33.776

33.761

33.731

33.732

33.729

33.821

33

Maatwerk KNMI

Intens./extens.

– 470

– 470

                           

34

Mutaties Miljoenennota 2015

   

1.667

35.884

35.817

35.760

35.750

35.759

35.756

34.889

34.861

34.845

34.830

34.800

34.801

34.798

34.890

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

407.957

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

407.957

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 37.766

– 70.737

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 42.595

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

410.433

974.087

 

Desalderingen wegen

Desaldering

35.707

30.044

5.663

                         

1

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

– 171.223

4.532

25.292

30.714

– 25.084

– 178

– 3.440

– 4.997

18.808

41.124

– 4.643

   

2.350

– 49.000

– 206.701

2

Verwerking index 2014

Intens./extens.

– 303.214

– 25.667

– 23.638

– 18.692

– 20.346

– 16.279

– 20.965

– 25.425

– 28.058

– 10.425

– 31.067

– 23.590

– 11.185

– 25.076

– 7.909

– 14.892

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 34.713

– 30.955

– 30.714

25.084

178

3.440

– 4.907

68.716

– 14.205

– 4.643

23.719

     

– 1.000

6

SWUNG

Neutraal

– 77.200

                           

– 77.200

28

Areaalgroei wegen

Neutraal

– 1.966

                           

– 1.966

29

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 25.804

– 23.638

– 18.692

– 20.346

– 16.279

– 20.965

– 35.329

59.466

16.494

– 40.353

129

– 11.185

– 22.726

– 56.909

– 301.759

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 68.399

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

68.221

– 68.221

                         

a

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

178

178

                           

d

Mutaties Najaarsnota 2014

   

68.399

– 68.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

– 129.902

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN

   

2.800.084

2.128.843

1.756.604

2.291.915

2.241.330

2.916.274

3.427.133

2.331.691

2.707.002

2.487.667

2.431.671

2.238.102

2.112.908

2.048.722

2.154.676

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN

   

2.484.570

2.191.427

1.906.612

2.365.469

2.191.186

2.816.323

3.419.952

2.326.765

2.701.512

2.482.741

2.426.886

2.233.740

2.108.687

2.043.791

2.149.463

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HWN

   

2.419.368

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HWN

   

2.537.639

2.193.366

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

133.839

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

11.553

67.657

– 76.920

4.767

5.210

6.530

710

710

710

710

710

710

710

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

145.392

370.549

62.727

66.851

28.128

37.888

286.786

710

35.710

710

710

710

710

0

0

 

Desalderingen wegen

Desaldering

145.821

30.044

147.477

       

– 60.000

 

28.300

           

1

Overboekingen binnen wegen

Neutraal

– 1.684

43

– 1.727

                         

2

Verwerking index 2104

Intens./extens.

7.546

707

4.534

1.058

127

286

388

392

9

9

9

9

9

9

   

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 35.158

12.837

23.415

– 632

   

– 462

               

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 4.364

163.121

24.473

– 505

286

388

– 60.070

9

28.309

9

9

9

9

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

141.028

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 23.878

23.878

                         

a

Desalderingen wegen

Desaldering

17.607

17.607

                           

b

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 6.271

23.878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

134.757

557.548

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

 
 • 1. Desalderingen wegen

  • A2 Holendrecht: In 2008 zijn bestuursakkoorden gesloten tussen Rijk en provincies. Hierbij is afgesproken dat de provincie Utrecht € 20 miljoen bijdraagt aan het project A2 Holendrecht – Oudenrijn. De rijksbijdrage aan het project is hiermee destijds niet verlaagd.

  • Sluiskil: Conform het advies van de commissie van wijzen ontvangt lenM vanuit Vlaanderen € 15,7 miljoen. De bijdrage wordt door Vlaanderen aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) overgemaakt en dan door de VNSC aan lenM.

  • A1 Apeldoorn – Azelo: Met de provincies Overijssel en Gelderland, en de regio Twente is afgesproken dat zij in een bijdrage leveren van € 142 miljoen aan dit project. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een bedrag van € 28,5 miljoen wordt in 2024 terugbetaald aan provincie Overijssel en Gelderland.

  • SAA: Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten voor het deeltraject 5 Amstelveen (- € 60 miljoen).

  • A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: Dit betreft de bijdrage van de regio (€ 28,3 miljoen).

 • 2. Overboekingen binnen wegen

  Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:

  • Dekking korting prijsbijstelling (naar aanleiding van begrotingsakkoord 2014).

  • Aanvullende dekking van de nalevingskosten SWUNG (€ 77 miljoen) voor de periode tot en met 2028.

  • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zuidelijke Ringweg Groningen, A2 Passage Maastricht, A27 Houten-Hooipolder, N35 Nijverdal – Wierden).

  • Voor verschillende projecten is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd (Landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport en Eindhoven Airport, Aansluiting A58 Goes).

  • Verlaging van de toltarieven bij de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen).

  • Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

  • De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,0 miljoen en bij HVWN van € 0,4 miljoen.

 • 3. Prijsbijstelling tranche 2014

  Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 4. Vervanging en Renovatie (V&R), tranche 2, wegen

  In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Voor V&R, tranche 2 zijn na 2020 middelen gereserveerd op de begroting. Om deze reden wordt een kasschuif voorgesteld vanuit de periode na 2020 naar de periode 2014–2020.

 • 5. Overboeking over artikelen (wegen)

  • Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.

  • Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).

  • Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

 • 28. SWUNG

  Bij begroting 2014 is € 109 miljoen voor SWUNG aan BenO toegevoegd. Over de resterende budgetbehoefte was nog onzekerheid. De raming voor naleving SWUNG is geactualiseerd. Dit vergt € 77 miljoen voor de periode 2015–2028 ten laste van de Investeringsruimte Wegen. Hiervan wordt € 12 miljoen naar BOV overgeboekt (huidige SLA periode). Restant blijft gereserveerd binnen PUV.

 • 29. Areaalgroei wegen

  Voor de consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud van het hoofdwegennet is in de begroting 2014 binnen het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (IF 12.03.02) een reservering getroffen, zie hiertoe bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 799,5 miljoen worden in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 12.02.01). De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.

 • 30. Cyber security

  Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

 • 31. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: wegen

  Voorde lODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.

 • 32. Loonbijstelling 2014

  Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

 • 33. Landelijke Taken RWS

  In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij de begroting

 • 34. Maatwerk KNMI

  Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

 • 35. Generale kasschuif

  Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.

 • 36. Conversie ZuidasDok

  De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.

 • a. Saldo 2014

  Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 12 Hoofdwegennet wordt voorzien:

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging zijn met name het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie.

  • Op artikelonderdeel12.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 80 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam – Almere, A4 Delft – Schiedam, Beter Benutten en A13/A16 Rotterdam. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 157 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 77 miljoen).

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen worden met name veroorzaakt door het project N33 Assen-Zuidbroek.

  • De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.

  • De lagere ontvangsten op artikel 12 Hoofdwegennet worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek als gevolg van de aangepaste uitvoeringsplanning.

 • b. Desalderingen wegen

  Dit betreft diverse desalderingen op artikel 12 Hoofdwegennet:

  • Een bijdrage aan het project A10 2e Coentunnel die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen)

  • Een bijdrage van de provincie Limburg aan het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken (€ 2,4 miljoen).

  • Een bijdrage van de provincie Utrecht aan het project A12 Lunetten Veenendaal voor de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen).

  • Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) als gevolg van een scopeaanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).

  • Diverse bijdragen aan het project N35 Combiplan Nijverdal (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen).

  • Diverse bijdragen aan diverse kleine projecten (€ 1,6 miljoen)

  • Een bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan het project verkenning N65 (€ 0,5 miljoen).

  • Een bijdrage vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage aan het project N50 Ens – Emmeloord (€ 15,7 miljoen waarvan € 0,4 miljoen in 2014).

 • c. Overboekingen HXII-IF wegen

  Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet:

  • Een overboeking van HXII naar IF artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen)

  • Diverse overboekingen van IF artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).

 • d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

  Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 12 Hoofdwegennet en de overige artikelen:

  • Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.

  • Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte.

 • e. Overboekingen binnen wegen

  Dit betreft een overboeking van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutte

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.264.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

29.967

– 34.400

– 5.758

– 125.088

– 122.132

– 72.073

– 22.704

1.444

1.444

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.052

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.293.995

1.204.846

1.142.040

1.119.547

1.197.348

1.073.607

1.268.812

1.190.319

1.185.826

1.173.591

1.228.674

1.220.285

1.231.849

1.233.038

1.192.301

 

Overboekingen over artikelen (spoor)

Intens./extens.

468

468

                           

10

Overboeking met HXII: spoor

Intens./extens.

1.173

1.173

                           

11

Kasschuiven

Intens./extens.

0

38.038

35.411

177.760

47.504

– 80.533

117.813

– 106.159

– 20.748

– 11.603

3.654

– 31.518

– 23.427

– 33.923

– 67.779

– 44.490

6

Overboekingen binnen spoor

Neutraal

– 12.100

       

– 6.000

– 6.100

                 

9

Mutaties Miljoenennota 2015

   

39.679

35.411

177.760

47.504

– 86.533

111.713

– 106.159

– 20.748

– 11.603

3.654

– 31.518

– 23.427

– 33.923

– 67.779

– 44.490

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.333.674

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 17.492

17.492

                         

a

Overboekingen HXII – IF spoor

Intens./extens.

 

– 148

                           

c

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

330

330

                           

d

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 17.310

17.492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.316.364

1.257.749

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

980.114

1.146.898

1.118.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 49.343

– 42.200

– 30.480

– 104.453

– 128.540

– 165.932

– 254.509

– 327.650

– 311.086

– 251.650

– 189.932

– 154.932

– 129.932

– 104.932

1.018

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

930.771

1.104.698

1.087.782

1.030.967

891.617

658.541

334.250

70.052

– 11.374

246.279

289.768

308.974

379.270

357.821

172.388

 

Desalderingen spoor

Desaldering

3.067

3.067

                           

8

Overboekingen over artikelen (spoor)

Intens./extens.

34.545

– 5.233

– 3.281

– 11.941

   

10.000

20.000

20.000

5.000

           

10

Verwerking index 2014

Intens./extens.

9.125

     

521

521

4.815

695

1.391

1.182

           

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 25.926

– 132.899

– 72.537

– 77.190

74.786

– 89.333

108.334

18.525

10.018

– 4.752

32.467

25.094

31.577

64.277

37.559

6

Desalderingen spoor

Desaldering

394

394

                           

8

Overboekingen binnen spoor

Neutraal

– 5.146

2.585

1.367

4.041

– 1.478

6.535

8.952

2.852

       

– 1.869

– 25.000

– 3.131

 

9

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 253

628

– 375

                       

6

Conversie ZuidasDok

Intens./extens.

– 318.536

 

– 14.178

– 34.768

– 42.320

– 32.683

– 23.201

– 26.167

– 28.577

– 38.780

– 30.507

– 28.978

– 15.292

– 3.085

0

0

36

Overboeking met HXII: spoor

Intens./extens.

0

4.000

– 4.000

                         

11

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 21.366

– 152.363

– 115.580

– 120.467

49.159

– 88.767

105.714

11.339

– 22.580

– 35.259

3.489

7.933

3.492

61.146

37.559

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

909.405

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 106.089

106.089

                         

a

Overboekingen HXII – IF spoor

Intens./extens.

– 9.240

– 9.240

                           

c

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 6.195

– 6.195

                           

d

Desalderingen spoor

Desaldering

– 676

– 676

                           

b

Overboekingen binnen spoor

Neutraal

– 4.000

– 4.000

                           

e

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 126.200

106.089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

783.205

1.058.424

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

12.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

157.716

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Overboekingen over artikelen (spoor)

Intens./extens.

7.146

7.146

                           

10

Loonbijstelling 2014

Intens./extens.

26

– 6

31

   

1

                   

32

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 17.027

– 16.601

– 1.600

– 1.807

4.068

4.101

2.535

2.593

2.534

2.606

2.840

2.861

2.464

3.502

6.931

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 9.887

– 16.570

– 1.600

– 1.807

4.069

4.101

2.535

2.593

2.534

2.606

2.840

2.861

2.464

3.502

6.931

,

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

147.829

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 14.000

14.000

                           

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

2.041

2.041

                           

d

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 11.959

14.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

135.870

161.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 19

31.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.578

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.578

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.578

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

– 8.388

452

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 76.232

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

– 8.388

452

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

469.271

 

Verwerking index 2014

Intens./extens.

7.861

3.374

1.944

1.249

523

298

– 3.903

141

– 574

– 436

823

877

863

875

886

921

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 488

3.015

3.322

2.471

1.679

973

290

– 370

– 949

– 1.508

– 3.789

– 4.528

– 118

   

6

Desalderingen spoor

Desaldering

2.751

– 9.306

– 3.936

– 3.322

– 2.471

– 1.679

– 973

– 290

370

949

1.508

3.789

4.528

4.528

4.528

4.528

8

Overboekingen binnen spoor

Neutraal

17.246

– 2.585

– 1.367

– 4.041

1.478

– 535

– 2.852

– 2.852

       

1.869

25.000

3.131

 

9

Kasschuiven

Intens./extens.

0

242

– 242

                         

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 8.763

– 586

– 2.792

2.001

– 237

– 6.755

– 2.711

– 574

– 436

823

877

2.732

30.285

8.545

5.449

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

– 17.151

– 134

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

12.754

– 12.754

                         

a

Desalderingen spoor

Desaldering

397

397

                           

b

Overboekingen binnen spoor

Neutraal

4.000

4.000

                           

e

Mutaties Najaarsnota 2014

   

17.151

– 12.754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 12.888

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen

   

2.397.939

2.566.789

2.442.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.319

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen

   

2.390.672

2.521.989

2.406.703

2.311.374

2.240.595

1.913.409

1.790.759

1.477.027

1.391.488

1.641.654

1.808.242

1.797.210

1.851.125

1.900.762

2.003.053

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Spoorwegen

   

2.390.335

2.387.881

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Spoorwegen

   

2.252.017

2.512.708

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

65.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

70.864

0

0

0

0

0

0

0

0

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

136.113

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

211.732

212.073

173.425

173.425

173.425

173.425

 

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 9.399

– 133

 

2.978

 

6.554

                 

6

Desalderingen spoor

Desaldering

6.212

– 5.845

– 3.936

– 3.322

– 2.471

– 1.679

– 973

– 290

370

949

1.508

3.789

4.528

4.528

4.528

4.528

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 15.244

– 4.069

– 3.322

507

– 1.679

5.581

– 290

370

949

1.508

3.789

4.528

4.528

4.528

4.528

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

120.869

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

 

Desalderingen spoor

Desaldering

– 279

– 279

                           

b

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

120.590

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

 
 • 3. Prijsbijstelling tranche 2014

  Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

 • 8. Desalderingen spoor

  Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:

  • Een afboeking op het saldo van de bijdragen van derden voor aanlegprojecten uit het verleden (€ 13,2 miljoen). Met uitzondering van de bijdragen van provincies voor de decentrale lijnen zijn alle bijdragen van derden tot en met 2013 ontvangen en resteert er feitelijk geen saldo meer.

  • Verwerking van de opgelegde boete NS.

  • Bijstelling naar aanleiding van afrekening 2012 voor HSA en indexering contract naar prijspeil 2014 (€ 13,5 miljoen).

  • Diverse kleinere bijstellingen, met name de afrekening van aanlegprojecten.

 • 9. Overboekingen binnen spoor

  Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 13 Spoor tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:

  • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zwolle-Herfte, GSM-R, Externe Veiligheid Drechtsteden).

  • Daarnaast is de investeringsruimte door per saldo meevallers binnen het realisatieprogramma toegenomen.

  • De actualisatie en nadere uitwerking van OV SAAL naar aanleiding van de besluitvorming over de middellange termijn resulteert in een lager benodigd budget dan tot dusverre beschikbaar. Het projectbudget is met € 30 miljoen verlaagd. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).

   • 10. Overboeking over artikelen (spoor)

  • Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 Megaprojecten naar IF 13 Spoorwegen. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infraspeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).

  • De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).

  • Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).

  • Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).

  • Voor het project Zwolle – Herfte is € 55 miljoen dit alternatief is € 170 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is gekozen taakstellend € 55 miljoen beschikbaar te stellen voor het faciliteren van de (toekomstige) behoefte aan opstel- en servicecapaciteit. De totale investering ad. € 225 miljoen wordt voor € 70 miljoen gedekt vanuit het projectbudget Sporendriehoek Noord Nederland (middelen Motie Koopmans), voor € 55 miljoen uit de investeringsruimte van Artikel 14 Regionaal /Lokaal.

 • 11. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: spoor

  Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:

  • Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen).

 • 32. Loonbijstelling 2014

  Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

 • 36. 36. Conversie ZuidasDok

  De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.

 • a. Saldo 2014

  Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 13 Spoorwegen wordt voorzien:

  • Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging is sprake van lagere uitgaven ad € 17,5 miljoen De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het actieplan groei op het spoor in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en wordt derhalve doorgeschoven naar 2015.

  • Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 133 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: Sporendriehoek Noord-Nederland, Goederencorridor Rotterdam-Genua, Programma kleine functiewijzigingen, Vleuten-Geldermalsen, Rijswijk-Schiedam incl. Spoorcorridor Delft, AKI Veiligheidsknelpunten en Punctualiteit en capaciteitsknelpunten (ATG). Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 27 miljoen) leidt dit tot een budgettair overschot (€ 106 miljoen).

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde Contractvormen is het gevolg van meevallende renteaanpassingen en nog niet genomen besluiten over belasting aanpassingen waardoor de beschikbaarheidsvergoeding in 2014 lager uitvalt dan begroot.

  • De hogere uitgaven op artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte worden met name veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.

  • b. Desalderingen spoor

  Dit betreft diverse desalderingen (uitgaven/ontvangsten) op artikel 13 Spoorwegen:

  • De afrekening van het 4e kwartaal met betrekking tot het project Regionet inclusief verkeersmaatregelen Schiphol resulteert in een lagere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,8 miljoen)

  • Het saldo voorschotten/afrekening 2014 met betrekking tot het project PAGE risico reductie resulteert in een hogere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,1 miljoen).

  • De vaststelling van de subsidiebeschikking «Spitsmijden OV» uit het Actieplan «Groei op het Spoor» resulteert in een teruggaaf (€ 0,4 miljoen).

 • c. Overboekingen tussen HXII-IF spoor

  Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen:

  • Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico’s € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling.

  • Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt een bedrag af € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor.

 • d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

  Dit betreft een aantal overboekingen binnen het infrastructuurfonds.

  • ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging van € 0,3 miljoen

  • Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

  • In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikelonderdeel 13.03 Aanleg wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.

  • Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen van € 2,0 miljoen

 • e. Overboekingen binnen spoor

  € 4 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel13.03 Aanleg spoor overgeboekt naar artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte en wordt ingezet voor minregel investeringsruimte. De € 4 miljoen bestaat uit een maximale bijdrage van € 2,5 miljoen aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor een exploitatieverlies in relatie tot vervanging van de treindienst o.a. IC Den Haag – Brussel € 2,5 miljoen en € 1,5 miljoen aan de NS indien het de stoptrein Roosendaal – Antwerpen wordt versneld. Beide zaken zijn in 2014 niet gerealiseerd.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

81.566

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

28.472

– 282

– 845

– 845

– 845

– 564

– 141

– 282

– 423

– 423

– 141

– 282

– 282

– 282

– 282

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

110.038

64.638

122.983

273.782

202.329

111.416

202.955

102.475

140.795

120.836

10.224

43.917

74.498

99.161

132.145

 

Overboeking over artikelen (Reglok)

Intens./extens.

– 55.000

         

– 10.000

– 20.000

– 20.000

– 5.000

           

13

Overboeking met HXII: Reglok

Intens./extens.

– 9.000

– 9.000

                           

14

Verwerking index 2014

Intens./extens.

280

295

89

162

– 847

101

91

91

43

58

49

4

18

31

40

55

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

38.842

53.355

– 15.815

– 74.021

9.412

11.893

– 14.417

– 9.249

             

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

30.137

53.444

– 15.653

– 74.868

9.513

1.984

– 34.326

– 29.206

– 4.942

49

4

18

31

40

55

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

140.175

118.082

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269,0

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

12.853

– 12.853

                         

a

Overboekingen tussen IF en HXII

Intens./extens.

 

– 865

                           

c

Mutaties Najaarsnota 2014

   

11.988

– 12.853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

152.163

105.229

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

5.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

18.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 9.076

         

9.076

               

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 9.076

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

9.334

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

9.334

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

147.411

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 71.715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

75.696

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking over artikelen (Reglok)

Intens./extens.

– 4.127

   

– 4.127

                       

13

Verwerking index 2014

Intens./extens.

1.017

     

1.017

                     

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

39.245

8.259

– 45.810

– 17.979

– 9.412

16.107

341

9.249

             

6

Overboeking met HXII: Reglok

Intens./extens.

– 92.287

– 92.287

                           

14

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 53.042

8.259

– 49.937

– 16.962

– 9.412

16.107

341

9.249

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

22.654

63.365

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 14.868

14.868

                         

a

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 2.924

– 2.924

                           

d

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 17.792

14.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

4.862

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra.

   

241.969

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.

   

204.144

119.744

339.525

440.206

341.593

230.327

243.421

102.475

140.795

120.836

10.224

43.917

74.498

99.161

132.145

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Reg./Lok.infra.

   

172.163

181.447

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.

   

166.359

183.462

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 • 3. Prijsbijstelling tranche 2014

  Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

 • 13. Overboeking over artikelen (Reglok)

  Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 14 Reglok tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:

  Uitvoeringsbesluit Knooppunt A6/A7 Joure. Hiervoor vindt een budgetoverheveling plaats van IF14 RSP naar IF12.

 • 14. 14. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: Reglok

  Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:

  • Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.

  • Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.

  • Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.

 • a. Saldo 2014

  Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt voorzien:

  • De hogere uitgaven op artikelonderdeel 14.01 regionaal/lokale projecten betreft 14.01.03 Realisatieprogramma en 14.01.04 Investeringsruimte. Op het realisatieprogramma worden de projecten inclusief overprogrammering gerealiseerd. Hiervoor dient het beschikbare budget met € 10,4 miljoen te worden verhoogd. De hogere uitgaven op de investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling (€ 2,4 miljoen)

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 14.03 RSP-ZLL pakket bereikbaarheid betreft met name 14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten. Een deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.

 • c. Overboekingen tussen HXII-IF regionaal/lokaal

  Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

 • d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

  Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 

Verwerking index 2014

Intens./extens.

2.382

167

148

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

3

Landelijke taken RWS

Neutraal

– 68.696

 

– 4.895

– 4.901

– 4.901

– 4.901

– 4.901

– 4.901

– 4.912

– 4.912

– 4.912

– 4.912

– 4.912

– 4.912

– 4.912

– 4.912

33

Mutaties Miljoenennota 2015

   

167

– 4.747

– 4.742

– 4.742

– 4.742

– 4.742

– 4.742

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.986

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.986

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

402.465

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 8.721

– 12.907

– 1.500

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

393.744

400.105

322.717

247.929

209.659

207.384

215.685

233.618

238.356

238.155

258.144

229.085

229.070

226.964

221.329

 

Overboekingen binnen vaarwegen

neutraal

208

– 57

– 19.235

                       

19.500

16

Overboeking over artikelen (vaarwegen)

Intens./extens.

25.013

                         

25.013

 

17

Verwerking index 2014

Intens./extens.

48.438

4.870

4.997

3.923

3.109

2.646

2.618

2.719

2.936

2.993

2.991

3.232

2.881

2.881

2.855

2.787

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 32.789

14.223

25.631

8.758

26.620

– 4.814

1.577

2.329

– 2.769

– 18.294

– 1.187

– 1.187

– 1.187

– 29.205

12.294

6

Cyber security

Intens./extens.

6.430

6.430

                           

30

Landelijke taken RWS

Neutraal

– 74.606

 

– 5.238

– 5.224

– 5.215

– 5.206

– 5.217

– 5.209

– 5.429

– 5.424

– 5.393

– 5.414

– 5.410

– 5.410

– 5.406

– 5.411

33

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 21.546

– 5.253

24.330

6.652

24.060

– 7.413

– 913

– 164

– 5.200

– 20.696

– 3.369

– 3.716

– 3.716

– 6.743

29.170

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

372.198

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 13.571

13.571

                         

a

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 13.571

13.571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

358.627

408.423

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

251.537

134.210

184.817

178.691

192.048

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 38.709

697

46.398

25.014

– 986

– 986

– 564

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.409

– 1.550

27.630

– 986

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

212.828

134.907

231.215

203.705

191.062

183.570

55.905

284.846

195.346

205.725

89.658

297.109

358.764

347.965

44.865

 

Overboekingen binnen vaarwegen

Neutraal

7.213

– 527

15.105

– 375

– 375

– 375

– 375

– 375

     

– 2.700

– 2.790

     

16

Verwerking index 2014

Intens./extens.

23.342

3.343

1.906

1.492

936

372

3.487

118

4.048

65

65

65

65

65

7.250

65

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

54.296

99.208

– 86.120

2.899

– 27.428

6.345

– 147

7.024

46

15.588

– 1.534

– 1.502

– 1.503

– 7.703

– 59.469

6

Areaalgroei vaarwegen

Intens./extens.

170.336

             

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

41.815

43.982

14.539

26

Generale kasschuif

Intens./extens.

0

   

10.000

– 10.000

                     

35

Mutaties Miljoenennota 2015

   

57.112

116.219

– 75.003

– 6.540

– 27.431

9.457

– 404

25.072

14.111

29.653

9.831

9.773

40.377

43.529

– 44.865

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

269.940

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

13.396

– 13.396

                         

a

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

320

320

                           

d

Mutaties Najaarsnota 2014

   

13.716

– 13.396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

283.656

237.730

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

8.577

8.437

8.436

8.436

8.436

8.436

8.577

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.370

235.628

233.582

231.787

230.216

230.059

230.155

232.272

232.514

232.647

233.152

233.410

233.403

233.427

232.619

 

Overboekingen binnen vaarwegen

Neutraal

2.625

375

375

375

375

375

375

375

               

16

Verwerking index 2014

Intens./extens.

2.563

177

169

169

170

170

170

170

171

171

171

171

171

171

171

171

3

Loonbijstelling 2014

Intens./extens.

4.194

300

285

282

280

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

32

Landelijke taken RWS

neutraal

143.297

 

10.132

10.125

10.116

10.107

10.118

10.110

10.341

10.336

10.305

10.325

10.321

10.321

10.317

10.323

33

Maatwerk KNMI

Intens./extens.

– 946

– 946

                           

34

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 94

10.961

10.951

10.941

10.929

10.940

10.932

10.789

10.784

10.753

10.773

10.769

10.769

10.765

10.771

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.276

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.276

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.180

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

38.885

133.257

 

Overboekingen binnen vaarwegen

Neutraal

– 7.191

3.064

3.755

               

2.700

2.790

   

– 19.500

16

Overboeking over artikelen (vaarwegen)

Intens./extens.

2.197

 

2.197

                         

17

Verwerking index 2014

Intens./extens.

– 73.022

– 7.662

– 6.931

– 5.552

– 4.120

– 3.223

– 6.145

– 2.946

– 6.944

– 3.073

– 3.064

– 3.311

– 2.894

– 2.873

– 10.028

– 4.256

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 3.064

– 5.952

                     

34.221

– 25.205

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 7.662

– 6.931

– 5.552

– 4.120

– 3.223

– 6.145

– 2.946

– 6.944

– 3.073

– 3.064

– 611

– 104

– 2.873

24.193

– 48.961

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 19.113

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

 

Saldo 2014

 

0

19.113

– 19.113

                         

a

Mutaties Najaarsnota 2014

   

19.113

– 19.113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

– 35.768

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN

   

895.163

776.952

738.518

666.205

640.547

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN

   

856.310

773.179

791.852

690.655

638.997

628.838

510.014

755.258

674.606

684.925

655.192

804.037

845.422

860.374

645.203

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN

   

884.287

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HVWN

   

903.545

864.490

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

32.113

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

38.739

1.965

7.025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

70.852

8.641

14.555

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboekingen binnen vaarwegen

Neutraal

2.855

2.855

                           

16

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 19.199

18.339

860

                       

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 16.344

18.339

860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

54.508

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

1.538

– 1.538

                         

a

Mutaties Najaarsnota 2014

   

1.538

– 1.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN

   

56.046

25.442

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 • 3. Prijsbijstelling tranche 2014

  Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

 • 16. 16. Overboekingen binnen vaarwegen

  Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:

  • Defensie heeft de Tweede Kamer schriftelijk (11 maart 2014, kamerstuk 25 928, nr. 57) geïnformeerd over verdere vertraging van de komst van de NH90 helikopter. Tot en met 1 juli 2020 wordt de helikoptercapaciteit voor zoek en reddingsacties op zee (SAR: search and rescue) uitbesteed.

  • De verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

  • De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,025 miljoen en bij HVWN van € 0,375 miljoen.

  • Maasroute, modernisering fase 2: In het verleden zijn door project Maasroute werken uitgevoerd in het kader van Beheer en Onderhoud; Maasroute heeft deze werken voorgefinancierd. Middelen komen weer terug.

 • 17. Overboeking over artikelen (vaarwegen)

  • Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).

  • Container Transferium Alblasserdam (CTA): Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasserdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.

 • 26. Areaalgroei vaarwegen

  In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het Hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028.

  Deze reservering op het artikelonderdeel Verkenningen en Planuitwerkingen (IF 15.03.02) is afkomstig uit de eerder getroffen reservering op artikelonderdeel 18.12 van het Infrastructuurfonds. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 15.02.01).

 • 30. Cybersecurity

  Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

 • 32. Loonbijstelling 2014

  Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

 • 33. Landelijke Taken RWS

  In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervaging en renovatie bij deze begroting.

 • 34. Maatwerk KNMI

  Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

 • 35. Generale kasschuif

  Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.

 • a. a. Saldo 2014

  Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 15 Hoofdvaarwegennet wordt voorzien:

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie: Impuls Groot Onderhoud, NoMo-AOV en Berging Baltic Ace.

  • Op artikelonderdeel15.03 Aanleg is sprake van lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 7 miljoen). Belangrijkste veroorzaker is: Dynamisch Verkeersmanagement. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 21 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 14 miljoen).

  • De hogere uitgaven op artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.

  • De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)

 • d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

  Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

6.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

3.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

9.615

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 3.996

– 1.059

5.055

                       

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 3.996

– 1.059

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

5.619

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

 

0

– 2.500

2.500

                           

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

3.119

7.555

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

13.327

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

13.486

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking over artikelen (mega's)

Intens./extens.

– 7.614

– 7.614

                           

19

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 7.614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

5.872

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 6.000

6.000

                         

a

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

 

– 2.371

                           

d

Desalderingen

Desaldering

6.262

6.262

                           

b

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 2.109

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

3.763

6.614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

18.095

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

24.609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

42.704

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Verwerking index 2104

Intens./extens.

2.086

76

60

60

60

60

1

1

47

47

47

47

47

47

47

1.439

3

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 38.642

– 14.140

– 12.651

– 11.657

808

– 1.531

– 1.430

– 9.353

2.723

2.706

2.721

2.689

2.690

2.687

72.380

6

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 38.566

– 14.080

– 12.591

– 11.597

868

– 1.530

– 1.429

– 9.306

2.770

2.753

2.768

2.736

2.737

2.734

73.819

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

4.138

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

4.138

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

                                   

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 17.500

17.500

                           

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 17.500

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

7.500

57.500

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Conversie ZuidasDok

Neutraal

1.399.093

 

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

36

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 9.119

9.119

                         

a

Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Neutraal

9.119

9.119

                           

d

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

9.119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

103.708

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV

   

24.368

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV

   

90.907

64.290

46.869

236.288

244.818

232.479

276.062

335.137

307.061

247.078

185.068

150.100

125.099

100.102

70.002

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega VenV

   

40.731

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

#####

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Mega VenV

   

18.622

178.859

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

#####

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

3.000

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

3.000

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kasschuiven

Intens./extens.

0

– 1.000

1.000

                         

6

Conversie ZuidasDok

Intens./extens.

420.222

 

38.892

24.112

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

     

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 1.000

39.892

24.112

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

2.000

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

 

Desalderingen

Desaldering

6.262

6.262

                           

b

Mutaties Najaarsnota 2014

   

6.262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

   

8.262

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

 
 • 3. Prijsbijstelling tranche 2014

  Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

 • 19. Overboeking over artikelen (mega's)

  • Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 naar IF 13. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infraspeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).

  • De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).

 • 36. Conversie ZuidasDok

  De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.

 • a. Saldo 2014

  Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 17 Megaprojecten wordt voorzien:

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.02 Betuweroute worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.03 HSL worden veroorzaakt doordat een groot deel van de ontvangsten die aan het uitgavenbudget zijn toegevoegd niet meer in 2014 wordt uitgegeven.

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.07 ERTMS worden wordt met name veroorzaakt doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor Functievrij maken (voorbereiding realisatie) in 2014 doorschuiven naar latere jaren.

 • b. Restgronden en afkoopsommen

  Dit betreft ontvangsten HSL-Zuid uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen).

 • d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

  Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer en de overige artikelen:

  • In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikel 13 Spoorwegen wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17 Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.

  • Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen van € 2,0 miljoen

  • ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen van € 0,3 miljoen

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

– 128

– 277

– 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

1.519

– 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

7.484

3.049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking over artikelen (overig)

Intens./extens.

– 2.197

 

– 2.197

                         

22

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

– 2.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

7.484

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 944

944

                         

a

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 944

944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

6.540

1.796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

909

– 5

– 4

– 4

0

– 135

– 135

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

3.435

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

3.435

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 3.319

3.319

                         

a

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 3.319

3.319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

116

5.314

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

264

0

0

0

0

– 6

– 6

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

306

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

306

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

306

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

620

1.994

2.665

– 210

– 216

– 222

– 228

– 234

– 240

– 246

– 252

– 258

– 264

– 270

– 276

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

227.119

218.990

202.557

179.674

155.461

152.947

152.822

153.515

154.063

154.418

147.131

147.824

147.799

147.857

145.661

 

Overboeking met HXII: overig

Intens./extens.

710

710

                           

23

Verwerking index 2104

Intens./extens.

9.061

610

586

596

605

605

606

726

485

727

485

606

606

606

727

485

3

Overboeking met HXII: overig

Intens./extens.

 

125

                           

23

Loonbijstelling 2014

Intens./extens.

2.890

272

265

228

203

182

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

32

Mutaties Miljoenennota 2015

   

1.717

851

824

808

787

780

900

659

901

659

780

780

780

901

659

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

228.836

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

 

Saldo 2014

Intens./extens.

– 178

– 178

                           

a

Overboekingen HXII-IF overig

Intens./extens.

1.355

1.355

                           

c

Mutaties Najaarsnota 2014

   

1.177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

230.013

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

355.729

432.729

438.859

438.859

438.859

465.334

465.334

465.334

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1.409

– 1.268

– 1.268

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

354.320

431.461

437.591

437.450

437.450

463.925

463.925

463.925

 

V+R, tranche 2, wegen

Intens./extens.

– 28.378

             

– 28.378

             

4

Overboeking over artikelen (overig)

Intens./extens.

– 60.013

             

– 35.000

         

– 25.013

 

22

Areaalgroei vaarwegen

Intens./extens.

– 170.336

             

– 14.000

– 14.000

– 14.000

– 14.000

– 14.000

– 41.815

– 43.982

– 14.539

26

Areaalgroei DF

Intens./extens.

– 107.479

             

– 10.881

– 10.907

– 17.037

– 17.011

– 17.011

– 15.671

– 8.834

– 10.127

25

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

– 88.259

– 24.907

– 31.037

– 31.011

– 31.011

– 57.486

– 77.829

– 24.666

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Desalderingen overig

Desaldering

– 105.046

         

– 391

– 391

– 13.213

– 13.213

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

21

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

– 391

– 391

– 13.213

– 13.213

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
   

0

                               

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Correctie rentevrijval

Intens./extens.

– 512.000

             

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

27

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor

   

0

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.

   

235.032

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.032

618.587

644.969

637.687

638.386

664.843

664.907

662.716

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

240.372

273.948

329.327

306.435

156.503

172.580

172.353

539.389

617.079

643.455

636.026

636.719

663.170

663.228

661.031

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.

   

242.089

272.602

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

239.003

276.865

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Desalderingen overig

Desaldering

– 105.046

         

– 391

– 391

– 13.213

– 13.213

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

21

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

– 391

– 391

– 13.213

– 13.213

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

– 12.263

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.

   

– 12.263

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

– 12.263

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 
 • 3. Prijsbijstelling tranche 2014

  Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 4. V+R, tranche 2, wegen

  Op artikel 18 staat een reservering voor vaarwegen en wegen vooruitlopend op een nadere onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. Dit gebeurd in tranches. In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Het betreft; Renovatie fundering A27, Renovatie Suurhoffbrug, Vervanging tunneltechnische installaties Noord en Zuid Holland, Vervanging fundering N3 en A6 Ketelbrug-Lelystad Noord en de Vervanging van de Rijnlandse Boezemwaterbruggen in de N200. Met deze nieuwe tranche is een bedrag gemoeid van € 230 miljoen tot en met 2019.

 • 21. Desalderingen overig

  Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:

  • Afschaffen van tol op de A13/A16: Door de tol op de A13/16 wordt deze nieuwe schakel niet optimaal benut. Er is daarom besloten om af te zien van tol op de A13/16. Hiermee wordt deze nieuwe verbinding maximaal benut, zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze regio op peil gehouden kan worden.

  • De indexering van de tolopgave naar prijspeil 2014.

   • 22. Overboeking over artikelen (overig)

  • Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).

  • Container Transferium Alblasserdam: Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasserdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.

  • Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.

 • 23. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: overig

  Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:

  • Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).

  • Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.

  • Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl.

 • 25. Areaalgroei Deltafonds

  Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020–2028 middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Deltafonds. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, de areaalgroei op het Deltafonds in kaart gebracht. De middelen die hiervoor nog op het IF gereserveerd waren worden met deze mutatie overgeboekt naar het Deltafonds. Hiermee wordt een reservering op het Deltafonds getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie ook mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds.

 • 26. Areaalgroei vaarwegen

  Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020–2028 zijn middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Hoofdvaarwegennet. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028. Toewijzing en overboeken van de reservering voor HVWN naar het PUV-budget van artikel 15 Hoofdvaarwegennet vindt nu plaats in deze begroting. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF15.02.01).

 • 27. Correctie rentevrijval

  Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.

 • 32. Loonbijstelling 2014

  Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

 • a. Saldo 2014

  Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten wordt voorzien:

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.03 Intermodaal Vervoer worden veroorzaakt door het Container Transferium Alblasserdam. Dit project wordt in 2015 opgeleverd.

  • De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.06 Externe Veiligheid worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.

 • c. Overboekingen HXII-IF

Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten:

 • De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1,0 miljoen).

 • De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen).

 • De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen)

  • d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds

Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte Hoofdwegennet.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09

   

6.363.354

5.342.183

5.293.820

5.992.468

5.657.539

5.854.917

5.916.322

5.308.933

5.568.182

5.569.271

5.469.885

5.452.624

5.454.908

5.455.040

5.448.522

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 440.073

– 14.040

268.538

83.522

– 66.484

– 116.490

– 12.453

– 12.458

– 12.464

– 12.470

– 12.476

– 12.482

– 12.488

– 12.494

– 12.496

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09

   

5.923.281

5.328.143

5.562.358

6.075.990

5.591.055

5.738.427

5.903.869

5.296.475

5.555.718

5.556.801

5.457.409

5.440.142

5.442.420

5.442.546

5.436.026

 

Overboeking met HXII: spoor

Intens./extens.

1.173

5.173

– 4.000

                         

11

Overboeking met HXII: Reglok

Intens./extens.

– 101.287

– 101.287

                           

14

Overboeking met HXII: overig

Intens./extens.

835

835

                           

23

Verwerking index 2014

Intens./extens.

50.904

8.187

4.185

3.061

3.518

2.266

2.998

3.121

2.844

3.085

2.841

2.962

2.961

2.959

3.078

2.838

3

Areaalgroei DF

Intens./extens.

– 107.479

             

– 10.881

– 10.907

– 17.037

– 17.011

– 17.011

– 15.671

– 8.834

– 10.127

25

Correctie rentevrijval

Intens./extens.

– 512.000

             

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

27

Cyber security

Intens./extens.

15.254

15.254

                           

30

Overboeking met HXII: wegen

Intens./extens.

– 8.835

– 8.835

                           

31

Loonbijstelling 2014

Intens./extens.

13.674

1.039

1.032

953

918

892

884

884

884

884

884

884

884

884

884

884

32

Maatwerk KNMI

Intens./extens.

– 1.416

– 1.416

                           

34

Generale kasschuif

Intens./extens.

0

   

40.000

– 40.000

                     

35

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 81.050

1.217

44.014

– 35.564

3.158

3.882

4.005

– 71.153

– 70.938

– 77.312

– 77.165

– 77.166

– 75.828

– 68.872

– 70.405

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09

   

5.842.231

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 

Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII

Intens./extens.

193

193

                           

c

Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII

Intens./extens.

– 9.388

– 9.388

                           

c

Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en BCF

Intens./extens.

– 865

– 865

                           

c

Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII

Intens./extens.

1.355

1.355

                           

c

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 8.705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09

   

5.833.526

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 
                                     

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014

   

6.363.354

5.342.183

5.293.820

5.992.468

5.657.539

5.854.917

5.916.322

5.308.933

5.568.182

5.569.271

5.469.885

5.452.624

5.454.908

5.455.040

5.448.522

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014

   

5.923.281

5.328.143

5.562.358

6.075.990

5.591.055

5.738.427

5.903.869

5.296.475

5.555.718

5.556.801

5.457.409

5.440.142

5.442.420

5.442.546

5.436.026

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015

   

5.842.231

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014

   

5.833.526

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 
 • 3. Prijsbijstelling tranche 2014

  Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 11. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: spoor

  • Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:

  • Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen). 14. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: Reglok

  • Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:

  • Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.

  • Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.

  • Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.

 • 23. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: overig

  Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:

  • Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).

  • Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.

  • Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl. 25. Areaalgroei Deltafonds

  In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 78 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (DF 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3. De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.

 • 27. Correctie rentevrijval

  Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.

 • 30. Cyber security

  Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

 • 31. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: wegen

  Voor de lODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.

 • 32. Loonbijstelling 2014

  Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

 • 34. Maatwerk KNMI

  Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

 • 35. Generale kasschuif

  Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.

 • c. Overboekingen HXII-IF

  De overboekingen tussen HXII-IF lopen via artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen.

Licence