Base description which applies to whole site

3.3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2014.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1.000)
 

2014

Ontwerpbegroting 2014:

 

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.224

Wet maatschappelijke opvang

1.614.486

WUW-middelen

2.893

Stand ontwerpbegroting 2014

1.620.603

1ste suppletoire begroting 2014:

 

VTH-taken

40.758

Wet maatschappelijke opvang

6.000

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

1.667.361

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014:

 

Wet maatschappelijke opvang

93.530

   

2de suppletoire begroting 2014:

 

Stand 2de suppletoire begroting 2014

1.760.891

Licence