Base description which applies to whole site

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties:

1) Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

In 2014–2015 wordt voor de vierde keer het WoonOnderzoek Nederland (WoON) gehouden. Een aantal provincies ontvangt via een decentralisatie-uitkering een incidentele stimuleringsbijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het WoonOnderzoek Nederland.

2) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het Nota Ruimte-project Ontwikkeling Zuidplaspolder gedecentraliseerd naar het provinciefonds. De provincie Zuid-Holland ontvangt hiervoor in 2014 een bedrag van € 6,7 miljoen via een decentralisatie-uitkering.

3) Green deals (decentralisatie-uitkering)

Op basis van afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken en diverse provincies over Green deals ontvangen Zeeland € 1 miljoen, Flevoland € 535 duizend, Overijssel € 600 duizend en Groningen € 1,76 miljoen.

4) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de decentralisatie-uitkering bodemsanering wordt een bijdrage aan de provincie Zuid-Holland ad € 480 duizend toegekend ten behoeve van het EMK-terrein in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De provincie Zeeland ontvangt € 1 miljoen ten behoeve van de bodemsanering van het bedrijf Themphos te Vlissingen.

Licence