Base description which applies to whole site

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1 suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2014 met € 42.178.000 te muteren en te brengen op € 1.289.604.000. De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 42.178.000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2014 (x € 1.000)
   

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

 

1.171.987

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2014

 

75.439

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

 

1.247.426

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014

 

30.062

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

37

 

2) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

6.700

 

3) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

3.899

 

4) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

1.480

 

Subtotaal

 

12.116

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2014

 

42.178

Stand 2de suppletoire begroting 2014

 

1.289.604

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

306.946

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

40.330

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

942.228

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2014 tot en met de tweede suppletoire begroting 2014 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2014 met € 42.178.000 te muteren en te brengen op € 1.289.532.000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2014 (x € 1.000)
   

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

 

1.171.987

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2014

 

75.367

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

 

1.247.354

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014

 

30.062

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

37

 

2) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

6.700

 

3) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

3.899

 

4) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

1.480

 

Subtotaal

 

12.116

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2014

 

42.178

Stand 2de suppletoire begroting 2014

 

1.289.532

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

306.873

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

40.330

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

942.229

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2014 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 42.178.000 gemuteerd en gebracht op € 1.289.532.000.

Licence