Base description which applies to whole site

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2014

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014:

 

DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

9.898

DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 9.898

Zuiderzeelijn REP-middelen

32.519

Accres tranche 2014

– 2.421

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 36

Totaal

30.062

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

37

Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

6.700

Green Deals (decentralisatie-uitkering)

3.899

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

1.480

Totaal nieuwe mutaties

12.116

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

42.178

Licence