Base description which applies to whole site

2.2 Niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

– 1.252

– 450

– 806

– 1.256

           

Uitgaven:

– 1.252

– 422

– 834

– 1.256

           

10.1

Loonbijstelling

0

155

– 155

0

           

10.2

Prijsbijstelling

0

675

– 675

0

           

10.3

Onvoorzien

– 1.252

– 1.252

– 4

– 1.256

De toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2014 aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Licence