Base description which applies to whole site

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

11.589

11.703

67

11.770

           

Uitgaven:

11.589

11.703

75

11.778

 

Waarvan juridisch verplicht

     

59%

           

1.1

Apparaat Eerste Kamer

7.211

7.325

981

8.306

           

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.311

4.311

– 916

3.395

           

1.3

Verenigde vergadering

67

67

10

77

           

Ontvangsten:

91

91

0

91

Artikel 1.1 Apparaat Eerste Kamer

Het betreft een budgetneutrale herschikking binnen de budgetten van de Eerste Kamer.

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden Europees parlement

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

32.206

32.206

– 2.975

29.231

           

Uitgaven:

32.206

32.206

– 2.975

29.231

 

Waarvan juridisch verplicht

     

75%

           

2.1

Schadeloosstelling

22.417

22.417

– 2.957

19.460

           

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.679

9.679

– 18

9.661

           

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten

110

110

0

110

           

Ontvangsten:

86

86

0

86

Artikel 2.1 Schadeloosstelling

Herschikking van budget

Het betreft een budgetneutrale herschikking binnen de budgetten van de Tweede Kamer. Een meevaller binnen artikelonderdeel 2.1 als gevolg van de werkkostenregeling wordt gereserveerd voor het functioneren en de instandhouding van de infrastructuur van de Tweede Kamer. Dit betreft onder meer de aanleg van een 4G-netwerk en de aanpassing van de Plenaire zaal.

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

93.051

97.774

– 2.312

95.462

           

Uitgaven:

93.051

97.746

– 2.284

95.462

 

Waarvan juridisch verplicht

     

69%

           

3.1

Apparaat Tweede Kamer

64.628

65.873

– 1.433

64.440

           

3.2

Onderzoeksbudget

2.485

2.485

23

2.508

           

3.3

Drukwerk

2.160

2.160

– 964

1.196

           

3.4

Fractiekosten

23.344

23.344

83

23.427

           

3.5

Uitzending leden

434

434

7

441

           

3.6

Parlementaire enquetes

0

3.450

0

3.450

           

Ontvangsten:

4.966

4.966

0

4.966

Artikel 3.1 Apparaat Tweede Kamer

Herschikking van budget

Het betreft een budgetneutrale herschikking binnen de budgetten van de Tweede Kamer. Een meevaller binnen artikel 2.1 als gevolg van de werkkostenregeling wordt gereserveerd voor het functioneren en de instandhouding van de infrastructuur van de Tweede Kamer. Dit betreft onder meer de aanleg van een 4G-netwerk en de aanpassing van de Plenaire zaal.

Voor 2014 had de Tweede Kamer een aantal grote projecten voorzien (o.a. de aanleg van een 4G-netwerk, de aanpassing van de plenaire zaal en digitale agenda voorzitter). Door onder andere vertraging in de aanbestedingsprocedure is een aanzienlijk deel van de hiervoor geraamde middelen niet tot besteding gekomen in 2014.

Artikel 3.1 Apparaat Tweede Kamer en artikel 3.3 Drukwerk

Onderhandelingen met de SDU hebben geleid tot een bijgesteld contract voor de publicatie van officiële documenten. De hieruit volgende besparing (ad. € 1 mln.) wordt ingezet binnen het apparaat van de Tweede Kamer op artikelonderdeel 3.1.

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

2.506

2.506

18

2.524

           

Uitgaven:

2.506

2.506

18

2.524

 

Waarvan juridisch verplicht

     

68%

           

4.3

Interparlementaire betrekkingen

2.506

2.506

18

2.524

           

Ontvangsten:

23

23

0

23

Licence