Base description which applies to whole site

2.2 Niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

0

573

– 573

0

           

Uitgaven:

0

573

– 573

0

           

10.1

Loonbijstelling

0

189

– 189

0

           

10.2

Prijsbijstelling

0

379

– 379

0

           

10.3

Onvoorzien

0

5

– 5

0

De toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2014 aan de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs.

Licence