Base description which applies to whole site

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting).

(Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Stand vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)

Stand 1esuppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

57.085

57.493

331

57.824

         

Uitgaven

57.085

57.493

331

57.824

Programma-uitgaven

       

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

2.790

2.297

–85

2.212

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

594

594

0

594

Apparaatsuitgaven

32.375

32.832

–757

32.075

         

Bijdrage agentschap

       

Dienst Publiek en Communicatie

21.326

21.770

1.173

22.943

         

Ontvangsten

4.199

4.202

180

4.382

Licence