Base description which applies to whole site

2.2. Duurzame economische ontwikkeling

Bijdragen aan medeoverheden

Sociaaleconomische initiatieven BES

Om de middelen voor sociaaleconomische initiatieven in Caribisch Nederland in de begroting inzichtelijk te maken heeft er een technische overboeking plaatsgevonden vanuit het budget van de samenwerkingsprogramma’s.

Bijdragen aan (inter) nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma’s

Om de middelen voor sociaaleconomische initiatieven in Caribisch Nederland in de begroting inzichtelijk te maken heeft er een technische overboeking plaatsgevonden vanuit het budget van de samenwerkingsprogramma’s.

Licence