Base description which applies to whole site

2.4 Schuldsanering

Leningen

Lopende inschrijving

De landen Curaçao en Sint Maarten hebben in het kader van de rijkswet financieel toezicht de mogelijkheid om, indien het College financieel toezicht (Cft) een positief advies geeft, via een lopende inschrijving leningen aan te gaan voor investeringen. Een voorwaarde hierbij is dat Nederland zelf inschrijft. Voor Curaçao is een leenaanvraag van Naf 250,0 mln. (€ 104,5 mln.) voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis ingewilligd. Voor Sint Maarten zijn een drietal leenverzoeken ingediend van totaal Naf 145,4 mln. (€ 60,5 mln.) voor investeringen 2011/2012 (Naf 45,4 mln.), voor investeringen 2014 (Naf 60,0 mln.) en voor de afkoop van het regeringsgebouw (Naf 40,0 mln.). Op 2 juni 2014 is de inschrijving geëffectueerd. De kosten en uiteindelijke ontvangsten vallen onder de verantwoordelijkheid van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

Ontvangsten

De geraamde renteontvangsten zijn hoger vanwege de leningen die Nederland heeft verstrekt aan Curaçao en Sint Maarten op 2 juni 2014 via de lopende inschrijving. In december 2014 wordt de eerste rentebetaling verwacht. De leningen betalen halfjaarlijks couponrente.

De overige meerontvangsten zijn het gevolg van onder meer de liquidatie van het Sint Maarten Bridging Fund (storting van de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA)) en de meevallende aflossing en rente op leningen aan Aruba.

Licence