Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Tweede suppletoire begroting) (in mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

 

1.230,8

1.230,8

Stand vastgestelde begroting 2014

 

1.230,8

1.230,8

Stand 1e suppletoire begroting 2014

 

1.217,3

1.217,3

         

– mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)

 

– 3,9

– 3,9

– mutaties Najaarsnota 2014

     
         

Kader relevante mutaties

     

a.

Nadelig saldo 2014

alle

62,0

19,5

b.

Overboeking van EZ

3, 5 en 6

0,7

0,7

         

Stand 2e suppletoire begroting 2014

 

1.276,2

1.233,6

Toelichting

a. Nadelig saldo 2014

De najaarsnota 2014 laat een nadelig saldo zien van € 42,5 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 62,0 miljoen hogere uitgaven en € 19,5 miljoen aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2014 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

b. Overboekingen van EZ

Het Ministerie van Economische zaken draagt bij aan het KRM Monitoringprogramma ad € 0,4 miljoen, de ontheffingsverlening van economische exclusieve zones ad € 0,2 miljoen, het project Informatiehuis Marien ad € 0,1 miljoen en een bedrag van € 0,1 miljoen ten behoeve van het project Klaverbank side-scan sonar survey.

Licence