Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

1.202.246

1.306.276

25.011

– 555.672

– 530.661

775.615

Uitgaven

827.890

790.096

– 1.782

36.080

34.298

824.394

Waarvan juridisch verplicht

95%

88%

     

80%

1.01 Grote projecten waterveiligheid

673.058

575.608

6.897

131.340

138.237

713.845

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

245.165

212.363

2.153

97.790

99.943

312.306

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

15.342

24.684

41

– 18.395

– 18.354

6.330

1.01.03 Ruimte voor de rivier

377.908

301.161

4.468

68.062

72.530

373.691

1.01.04 Maaswerken

34.643

37.400

235

– 16.117

– 15.882

21.518

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

147.835

205.369

– 6.501

– 95.153

– 101.654

103.715

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

31.560

17.511

– 3.557

– 7.725

– 11.282

6.229

1.02.02 Realisatieprogramma

116.275

187.858

– 2.944

– 87.428

– 90.372

97.486

1.03 Studiekosten

6.997

9.119

– 2.178

– 107

– 2.285

6.834

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

6.997

9.019

– 2.078

– 107

– 2.185

6.834

1.03.02 Overige studiekosten

0

100

– 100

0

– 100

0

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

141.865

136.351

267

18.662

18.929

155.280

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

124.450

124.450

0

0

0

124.450

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

0

0

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

6.176

6.176

0

0

0

6.176

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

11.239

5.725

267

18.662

18.929

24.654

Licence