Base description which applies to whole site

2.3 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

673.058

762.726

749.351

530.078

332.884

166.110

283.460

230.546

89.309

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

– 97.450

– 2.046

– 152.094

– 2.022

8.184

0

0

133.255

0

16.745

0

 

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

575.608

760.680

597.257

528.056

341.068

166.110

283.460

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

 

Desalderingen

Desaldering

60.600

 

25.000

25.000

10.600

                     

4

Indexering 2014

Intens./extens.

1.662

   

584

398

174

253

253

               

1

Indexering 2014

Intens./extens.

24.053

6.897

6.991

4.410

2.487

1.055

1.058

1.155

               

1

Mutaties Miljoenennota 2015

   

6.897

31.991

29.994

13.485

1.229

1.311

1.408

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

582.505

792.671

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

131.340

– 131.340

                         

a

Mutaties Najaarsnota 2014

   

131.340

– 131.340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

713.845

661.331

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

 
   

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

147.835

104.389

135.688

190.546

263.407

294.335

201.428

631.968

483.866

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

57.534

0

0

0

39.841

98.121

12.038

– 123.410

0

– 16.745

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

   

205.369

104.389

135.688

190.546

303.248

392.456

213.466

508.558

483.866

489.666

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Areaalgroei

Neutraal

– 84.500

             

– 10.881

– 10.907

– 17.037

– 17.011

– 17.011

– 10.360

0

– 1.293

5

Areaalgroei

Intens./extens.

107.480

             

10.881

10.907

17.037

17.011

17.011

15.671

8.834

10.128

5

Kasschuiven

Neutraal

0

– 7.075

1.571

– 14.488

– 6.714

475

2.938

2.898

0

0

8.200

10.045

2.150

     

6

Indexering 2014

Intens./extens.

14.797

948

1.273

578

1.499

2.882

2.928

1.392

1.545

675

659

37

37

37

41

266

1

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

9.168

– 374

– 1.517

4.692

4.542

342

342

– 1.659

350

350

350

350

350

350

350

350

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 6.501

1.327

– 9.218

– 673

3.699

6.208

2.631

1.895

1.025

9.209

10.432

2.537

5.698

9.225

9.451

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

198.868

105.716

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 95.153

95.153

                         

b

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 95.153

95.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

103.715

200.869

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

6.997

2.113

1.505

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

2.122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

9.119

2.113

1.505

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

1.360

– 2.178

3.237

2.545

1.025

– 475

– 1.896

– 898

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 2.178

3.237

2.545

1.025

– 475

– 1.896

– 898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

6.941

5.350

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 143

143

                         

c

Overboekingen binnen Deltafonds

Intens./extens.

36

36

                           

k

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 107

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

6.834

5.493

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid

   

827.890

869.228

886.544

720.974

597.241

462.691

486.136

862.514

573.175

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid

   

790.096

867.182

734.450

718.952

645.266

560.812

498.174

872.359

573.175

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid

   

788.314

903.737

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid

   

824.394

867.693

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

141.865

220.003

181.110

180.365

171.478

171.171

169.389

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

– 5.514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

   

136.351

220.003

181.110

180.365

171.478

171.171

169.389

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Kasschuiven

Neutraal

0

489

1.000

0

– 1.489

                     

6

Desalderingen

Desaldering

60.600

 

25.000

25.000

10.600

                     

4

Indexering 2014

Intens./extens.

1.662

   

584

398

174

253

253

               

1

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

– 222

– 222

                           

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

267

26.000

25.584

9.509

174

253

253

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

136.618

246.003

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

18.662

– 18.662

                         

d

Mutaties Najaarsnota 2014

   

18.662

– 18.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

155.280

227.341

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 
 • 1. Indexering 2014

  lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maarzo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 4. Desalderingen

  Als gevolg van extra ontvangsten van derden voor het project IJsseldelta binnen het programma Ruimte voor de Rivier is het projectbudget met zestig miljoen euro opgehoogd.

 • 5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen

  In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01), zie tevens mutatie vijf in de verdiepingsbijlage bij artikel 3.

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.

 • 8. Overboekingen binnen het Deltafonds

  Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:

  • Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;

  • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);

  • Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;

  • Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;

  • Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.

 • a. Op het programma is sprake van een productie die € 131 miljoen hoger is dan voorzien. Hiervan wordt € 79 miljoen door projecten bij HWBP-2 en € 68 miljoen door Ruimte voor de Rivier veroorzaakt. De onderprogrammering bij de Maaswerken leidt juist tot een kasoverschot van € 16 miljoen. Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd.

 • b. De onderprogrammering leidt in 2014 tot een kasoverschot van € 81 miljoen op het realisatieprogramma waterveiligheid en van € 8 miljoen op de verkenningen- en planstudies. Daarnaast is bij maatregelen in relatie tot rivierverruiming sprake van vertraging (€ -11 miljoen).

 • c. Betreft vertragingen van studie- en onderzoekskosten van het Deltaprogramma (€ 0,1 miljoen).

 • d. Voor Ruimte voor de Rivier komen versneld inkomsten binnen (€ 19 miljoen).

 • k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma's Kust, Rivieren en Veiligheid verstrekken aan de Gemeenteambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

   

1.203

15.962

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

6.830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

8.033

15.962

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Kasschuiven

Neutraal

0

 

– 3.645

0

0

     

3.645

             

6

Indexering 2014

Intens./extens.

802

4

 

341

184

273

                   

1

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

– 31.434

– 1242

– 8059

– 11084

– 2062

– 2062

– 2063

– 2062

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 1238

– 11704

– 10743

– 1878

– 1789

– 2063

– 2062

3295

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

6.795

4.258

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 346

346

                         

e

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 346

346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

   

6.449

4.604

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

2.660

41

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

23

0

                           

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

2.683

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kasschuiven

Neutraal

0

 

1.709

– 342

– 342

– 342

– 342

– 341

               

6

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

11.288

735

241

2.063

2.062

2.062

2.063

2.062

               

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

735

1.950

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

3.418

1.991

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 80

80

                         

f

Overboekingen binnen Deltafonds

Intens./extens.

28

28

                           

k

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 52

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

3.366

2.071

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening

   

3.863

16.003

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening

   

10.716

16.003

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

   

10.213

6.249

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening

   

9.815

6.675

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

   

0

                             

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

10.331

                             

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

10.331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kasschuiven

Neutraal

0

– 8.907

4.000

4.907

                       

6

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

– 1.224

– 1.224

                           

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 10.131

4.000

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

200

4.000

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

848

– 848

                         

g

Mutaties Najaarsnota 2014

   

848

– 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

1.048

3.152

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 • 1. Indexering 2014

  lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.

 • 8. Overboekingen binnen het Deltafonds

  Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:

  • Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;

  • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het «Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);

  • Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;

  • Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;

   • Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.

 • e. De werkzaamheden van het project Natte Natuurprojecten IJsselmeergebied zijn afgerond. Het budget schuift door naar 2015 en wordt ingezet voor het project de Kreupel ten behoeve van de nadeelcompensatie visserij (k€ 250). Het restant zal worden overgeheveld naar de investeringsruimte.

 • f. Voor 2014 geraamde uitgaven voor het deelprogramma Zoetwatervoorziening van het Deltaprogramma worden in latere jaren gerealiseerd.

 • g. Het project Natuurcompensatie Perkpolder ontvangt bijna € 1 miljoen aan inkomsten eerder dan geraamd.

 • k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma’s Kust en Rivieren verstrekken aan de Gemeente-ambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

11.142

11.478

10.713

10.713

10.713

10.713

10.713

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.898

10.548

Toelichting

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

11.142

11.478

10.713

10.713

10.713

10.713

10.713

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.898

10.548

 

Indexering 2014

Intens./extens.

1.957

135

138

129

129

129

129

129

130

130

130

130

130

130

259

 

1

Landelijke Taken RWS

Neutraal

– 54.283

 

– 3.882

– 3.878

– 3.880

– 3.880

– 3.880

– 3.880

– 3.891

– 3.891

– 3.891

– 3.866

– 3.866

– 3.866

– 3.974

– 3.758

10

Mutaties Miljoenennota 2015

   

135

– 3.744

– 3.749

– 3.751

– 3.751

– 3.751

– 3.751

– 3.761

– 3.761

– 3.761

– 3.736

– 3.736

– 3.736

– 3.715

– 3.758

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

11.277

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

 

Overboeking min

Intens./extens.

163

163

                           

l

Overboeking min

Intens./extens.

90

90

                           

m

Mutaties Najaarsnota 2014

   

253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

11.530

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

   

165.115

194.124

201.328

152.094

141.907

133.498

129.655

124.509

190.217

232.088

265.773

304.296

232.243

236.144

235.058

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

2.956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

   

168.071

194.124

201.328

152.094

141.907

133.498

129.655

124.509

190.217

232.088

265.773

304.296

232.243

236.144

235.058

 

Kasschuiven

Neutraal

0

– 100

– 2.300

0

0

– 13.300

3.500

– 17.800

0

   

30.000

       

6

Areaalgroei

Neutraal

84.500

   

6.500

       

10.881

10.907

14.837

14.861

14.861

10.360

0

1.293

5

Indexering 2014

Intens./extens.

34.939

1.889

2.065

2.100

1.921

1.920

1.921

1.698

1.552

2.301

2.559

2.832

3.668

2.809

4.438

1.266

1

Landelijke Taken RWS

Neutraal

– 126.979

 

– 8.762

– 8.923

– 9.095

– 9.095

– 9.095

– 9.095

– 9.114

– 9.114

– 9.114

– 9.114

– 9.114

– 9.114

– 9.373

– 8.857

10

overb. XII in het kader van Cyber security

Intens./extens.

5.437

5.437

                           

3

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

18.000

100

2.300

6.000

0

13.300

– 3.500

17.800

   

– 6.000

– 8.000

     

– 4.000

8

Overheveling KRW/Motie Jacobi

Intens./extens.

– 115.700

 

– 5.140

– 5.140

– 5.140

– 5.140

– 13.140

– 42.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 

2

Mutaties Miljoenennota 2015

   

7.326

– 11.837

537

– 12.314

– 12.315

– 20.314

– 49.397

– 4.681

– 3.906

– 5.718

26.579

5.415

55

– 8.935

– 10.298

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

   

175.397

182.287

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 11.874

11.874

                         

h

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 11.874

11.874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

   

163.523

194.161

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.

   

176.257

205.602

212.041

162.807

152.620

144.211

140.368

135.232

200.940

242.811

276.496

315.019

242.966

247.042

245.606

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 B&O en verv.

   

179.213

205.602

212.041

162.807

152.620

144.211

140.368

135.232

200.940

242.811

276.496

315.019

242.966

247.042

245.606

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.

   

186.674

190.021

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.790

193.273

233.332

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 B&O en verv.

   

175.053

201.895

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.790

193.273

233.332

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 • 1. Indexering 2014

  lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 2. Overheveling KRW/amendement Jacobi

  Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk Xll naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.

 • 3. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Cyber Security

  Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.

 • 5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen

  In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01).

 • 6. Kasschuiven

  Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komenzijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.

 • 8. Overboekingen binnen het Deltafonds

  Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:

  • Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;

  • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);

  • Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;

  • Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;

  • Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.

 • 10. Landelijke taken

  In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.

 • h. Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.

 • l. Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ.

 • m. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).

Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

15.000

 

11.463

3.537

                       

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

15.000

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

15.000

– 15.000

                         

i

Mutaties Najaarsnota 2014

   

15.000

– 15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

30.000

– 3.537

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet

   

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

   

15.000

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet

   

30.000

– 3.537

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 • 8. Overboekingen binnen het Deltafonds

  • Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:

  • Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;

  • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);

  • Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;

  • Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;

  • Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.

 • i. Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

185.269

176.510

171.389

169.000

175.670

175.532

174.183

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

Toelichting

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

– 301

– 333

– 285

– 357

– 404

– 500

– 452

– 333

– 404

– 404

– 381

– 381

– 381

– 381

– 357

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

184.968

176.177

171.104

168.643

175.266

175.032

173.731

176.023

175.952

175.952

175.975

175.975

175.975

175.975

175.999

 

loonbijstelling apparaat

Intens./extens.

3.510

248

235

228

225

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

9

Mutaties Miljoenennota 2015

   

248

235

228

225

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

185.216

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

185.216

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

 

Mutaties Slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

185.216

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

52.019

51.923

50.992

50.219

50.217

50.219

50.219

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

49.114

47.636

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

– 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

51.783

51.923

50.992

50.219

50.217

50.219

50.219

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

49.114

47.636

 

Indexering 2014

Intens./extens.

8.820

605

605

593

584

584

584

584

585

585

585

585

585

585

1.171

 

1

Landelijke Taken RWS

Neutraal

181.262

 

12.644

12.801

12.975

12.975

12.975

12.975

13.005

13.005

13.005

12.980

12.980

12.980

13.347

12.615

10

overb. XII in het kader van CPB

Intens./extens.

– 360

– 120

– 240

                         

7

overb. XII in het kader van maatwerk KNMI

Intens./extens.

– 984

– 984

                           

11

Mutaties Miljoenennota 2015

 

– 499

13.009

13.394

13.559

13.559

13.559

13.559

13.590

13.590

13.590

13.565

13.565

13.565

14.518

12.615

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

51.284

64.932

64.386

63.778

63.776

63.778

63.778

61.965

61.965

61.965

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

 

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Intens./extens.

– 64

– 64

                           

k

overb min

Intens./extens.

100

100

                           

n

overb min

Intens./extens.

375

375

                           

o

Mutaties Najaarsnota 2014

   

411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

51.695

64.932

64.386

63.778

63.776

63.778

63.778

61.965

61.965

61.965

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

72.979

43.995

9.457

33.932

184.401

147.104

191.843

191.942

225.091

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

– 13.965

– 11.891

– 1.975

– 1.975

– 1.998

– 1.998

– 1.998

– 1.998

– 2.022

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

59.014

32.104

7.482

31.957

182.403

145.106

189.845

189.944

223.069

 

Indexering 2014

Intens./extens.

– 78.673

– 9.103

– 10.304

– 7.563

– 6.306

– 6.608

– 6.327

– 4.787

– 3.365

– 3.483

– 3.482

– 3.253

– 4.089

– 3.228

– 5.697

– 1.078

1

Overboekingen binnen het Deltafonds.

Neutraal

– 24.828

270

 

5.484

   

– 1.042

 

– 3.645

   

– 29.895

     

4.000

8

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 8.833

– 10.304

– 2.079

– 6.306

– 6.608

– 7.369

– 4.787

– 7.010

– 3.483

– 3.482

– 33.148

– 4.089

– 3.228

– 5.697

2.922

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 23.293

– 24.997

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

23.293

– 23.293

                         

j

Mutaties Najaarsnota 2014

   

23.293

– 23.293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

0

– 48.290

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

222.828

213.740

212.081

209.220

219.216

259.610

297.381

268.726

234.188

258.663

409.132

371.835

416.574

417.412

449.083

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

222.291

213.407

211.796

208.863

218.812

259.110

282.964

256.502

231.809

256.284

406.753

369.456

414.195

415.033

446.704

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

213.207

216.347

223.339

216.341

225.997

265.534

291.970

263.316

242.150

266.626

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

236.911

193.054

223.339

216.341

225.997

265.534

291.970

263.316

242.150

266.626

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

2.070

2.070

                           

1

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 • 1. Indexering 2014

  lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 7. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Centraal Planbureau (CPB)

  Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).

 • 8. Overboekingen binnen het Deltafonds

  Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:

  • Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;

  • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);

  • Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;

  • Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;

  • Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.

 • 9. Loonbijstelling

  Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

 • 10. Landelijke taken

  In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.

 • 11. Maatwerk KNMI

  Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS.

 • j. Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

 • k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma’s Kust en Rivieren verstrekken aan de Gemeente-ambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).

 • n. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).

 • o. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

   

1.088.973

1.084.570

1.176.364

936.505

799.794

697.404

756.558

1.120.035

861.866

861.448

953.439

952.665

950.455

950.302

957.213

Toelichting

Mutaties Voorjaarsnota 2014

   

– 20.406

– 2.379

– 152.379

– 2.379

47.621

97.621

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

   

1.068.567

1.082.191

1.023.985

934.126

847.415

795.025

754.179

1.117.656

859.487

859.069

951.060

950.286

948.076

947.923

954.834

 

Areaalgroei

Intens./extens.

107.480

0

0

0

0

0

0

0

10.881

10.907

17.037

17.011

17.011

15.671

8.834

10.128

5

Indexering 2014

Intens./extens.

6.695

1.375

768

588

498

235

293

171

447

208

451

331

331

333

212

454

1

loonbijstelling apparaat

Intens./extens.

3.510

248

235

228

225

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

9

overb. XII in het kader van Cyber security

Intens./extens.

5.437

5.437

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

overb. XII in het kader van CPB

Intens./extens.

– 360

– 120

– 240

                         

7

overb. XII in het kader van maatwerk KNMI

Intens./extens.

– 984

– 984

                           

11

Overheveling KRW/Motie Jacobi

Intens./extens.

533.343

0

41.630

39.446

36.264

35.681

40.625

60.670

39.861

39.861

39.861

39.861

39.861

39.861

39.861

0

2

Mutaties Miljoenennota 2015

   

5.956

42.393

40.262

36.987

36.150

41.152

61.075

51.423

51.210

57.583

57.437

57.437

56.099

49.141

10.816

 

Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

   

1.074.523

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 

Overboeking min

Intens./extens.

163

163

                           

l

Overboeking min

Intens./extens.

90

90

                           

m

Overboeking min

Intens./extens.

100

100

                           

n

Overboeking min

Intens./extens.

375

375

                           

o

Mutaties Najaarsnota 2014

   

728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.075.251

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 
                                     

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk

   

1.088.973

1.084.570

1.176.364

936.505

799.794

697.404

756.558

1.120.035

861.866

861.448

953.439

952.665

950.455

950.302

957.213

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk

   

1.068.567

1.082.191

1.023.985

934.126

847.415

795.025

754.179

1.117.656

859.487

859.069

951.060

950.286

948.076

947.923

954.834

 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

   

1.074.523

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.075.251

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 
 • 1. Indexering 2014

  lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 2. Overheveling KRW/amendement Jacobi

  Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk Xll naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.

 • 3. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Cyber Security

  Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.

 • 5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen

  In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Begroting Infrastructuurfonds 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (Deltafonds, 01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (Deltafonds, 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3.

 • 7. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Centraal Planbureau (CPB).

 • l. Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening agv de Flora- en faunawet in de EEZ.

 • m. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).

 • n. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).

 • o. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).

Licence