Base description which applies to whole site

5.03 Investeringsruimte

Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

Verplichtingen

Dit betreft een mutatie om voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Ontvangsten

1.088.973

1.068.567

5.956

728

6.684

1.075.251

 

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973

1.068.567

5.956

728

6.684

1.075.251

 

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973

1.068.567

5.956

728

6.684

1.075.251

 

Ontvangsten

De verhoging van de voeding van het Deltafonds is met name het gevolg van de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.

Licence