Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

De producten

3

     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De productartikelen

3

2.3

Verdiepingsbijlage

11

Licence