Base description which applies to whole site

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2014 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 1,02 miljard te verhogen en de ontvangsten te verhogen met EUR 140,9 miljoen.

Licence