Base description which applies to whole site

1.2.2 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties 2014 (Najaarsnota)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

14.817.147

 
     

Stand 1e suppletoire begroting

14.851.644

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
     

Bijdragen Gemeentefonds voor uitkeringen aan regeling buurtsportcoaches

– 47.334

6

     

Besparingsverlies kindregelingen

– 18.160

5

     

Privatisering rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014

– 15.374

5

     

Ontwikkeling opleidingsplaatsen

– 8.000

4

     

Nieuwe opleidingen en modernisering

– 3.400

4

     

Versterking regionaal arbeidsmarktbeleid

– 4.300

4

     

Aanpak fraude pgb

– 6.178

3

     

Ova bijstelling

– 5.700

11

     

Verkoop Antonie van Leeuwenhoeksterrein

– 5.200

9

     

Bijstelling BIKK

– 5.000

3

     

Desaldering ouderbijdragen

5.756

5

     

Desaldering PD Alt

6.070

10

     

Beschermd wonen Vlissingen, Groningen en Leeuwarden

7.800

9

     

Programma «In voor Zorg»

9.642

3

     

Taakstellende onderuitputting

34.690

11

     

Bijstelling zorgtoeslag

244.682

8

     

Overige mutaties

25.444

 
     

Stand 2e suppletoire begroting 2014

15.067.082

 
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontvangsten

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

72.662

 
     

Stand 1e suppletoire begroting

120.520

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
     

Vaststelling beheerskosten ZiNL

4.300

4

     

Mantelzorgcompliment SVB

4.600

3

     

Leegstandvoorziening NVWA

5.221

1

     

PD Alt huurstromen

6.145

10

     

Te hoge bevoorschotting SVB

8.100

10

     

Ouderbijdragen

8.500

5

     

Ontvangsten wanbetalers

12.616

2

     

Financiering huisartsenopleiding

19.500

4

     

Overig

18.175

 
     

Stand 2e suppletoire begroting 2013

204.261

 
Licence