Base description which applies to whole site
+

1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning:

Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is in december een bijdrage toegezegd van € 28.913.100 in verband met de Uitvoeringskosten PGB Trekkingsrechten 2015. De betaling van deze bijdrage vindt in 2015 plaats. Dit betreft de technische uitwerking, inclusief juridische titel, van eerder gemaakte afspraken over de uitvoering van het trekkingsrecht.

Licence