Base description which applies to whole site

ARTIKEL 10: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Tabel 10.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

– 17

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

– 17

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

             
                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

– 17

Licence