Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

 

58.687

57.477

58.756

58.432

58.106

57.788

               

Mutaties eerste suppletoire begroting 2013

 

1.537

– 1.255

67

90

92

131

               

Nieuwe mutaties:

             

1. Overboeking naar BZK i.v.m. structurele financiering ABD APP

   

– 8

– 8

– 8

– 8

– 8

2. Taakstelling Rutte II

           

– 1.000

3. Overboeking van Wonen en Rijksdienst H18 i.v.m. overname telefoniediensten DPC van Huurcommissie

   

145

145

145

145

145

4. Overboeking naar BZK i.v.m. TMG gedeelte ABD-taakstelling

       

– 21

– 48

– 59

5. Overboeking Platform Rijkoverheid Online

   

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6. Overboeking huisvestingstaakstelling batenlastendiensten BZK

       

– 7

– 16

– 19

7. Overboeking KBX

   

– 174

– 174

– 174

– 174

– 174

8. Departementale bijdrage

   

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

Stand ontwerpbegroting 2014

52.795

60.224

57.085

59.686

59.357

58.997

57.704

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

 

4.197

4.197

4.197

4.197

4.197

4.197

               

Mutaties eerste suppletoire begroting 2013

 

2.144

2

2

2

2

2

Stand ontwerpbegroting 2014

6.509

6.341

4.199

4.199

4.199

4.199

4.199

Licence