Base description which applies to whole site

4.4 Subsidieoverzicht

Artikel (bedragen * € 1.000)
 

Subsidie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen 2012

Evaluatie moment

Artikel 2

                   

CDFD (www.cdfd.nl )

 

778

1.383

434

435

436

436

436

1

2013

Artikel 2

                   

Geldmuseum

(www.geldmuseum.nl )

 

689

1.685

0

0

0

0

0

1

NVT 1

Totaal subsidieregelingen

 

1.467

3.068

434

435

436

436

436

 
1

vanaf 2014 wordt er geen subsidie meer verstrekt, zie voor toelichting artikel 2.

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van Financiën. Binnen deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. De Algemene wet bestuursrecht definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Licence