Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: SUBSIDIEOVERZICHT

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Uitgangspunt voor het overzicht zijn alle lopende subsidies per 20 juni 2013 en de daarbij behorende kasramingen volgens het managementinformatiesysteem van BZ.

Lopende subsidies peildatum 20 juni 2013 (bedragen x 1.000 euro)

Begrotings- artikel

Naam subsidieregeling

Hyperlink naar publicatie regeling in Staatscourant

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Jaar waarin voor het laatst verplichtingen kunnen worden aangegaan

Verval datum regeling

Jaar laatste evaluatie

Jaar volgende evaluatie

Toelichting evaluatie

05U0101

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

5.135

5.246

17

2

n.v.t.

n.v.t.

2013

n.v.t.

Belangrijkste subsidie betreft instellingssubsidie aan Carnegie Stichting van 9,6 mln. euro. De subsidie 2009–2013 is in 2013 geëvalueerd. Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum,

05U0102

Mensenrechtenfonds 2011–2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010–20433.html

3.861

3.982

829

128

25

0

2011

2012

n.v.t.

2014

De appreciatie van de subsidieregeling wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting van het mensenrechtenbeleid die in 2014 wordt afgerond.

05U0102

Mensenrechtenfonds 2012–2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011–14972.html

3.845

4.695

3.269

1.966

441

0

2011

2016

n.v.t.

2014

De appreciatie van de subsidieregeling wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting van het mensenrechtenbeleid die in 2014 wordt afgerond.

05U0102

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

5.185

25.239

15.450

14.386

4.280

2.800

20

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2015

Belangrijkste subsidie betreft instellingssubsidie aan Radio Nederland Wereldomroep van in totaal 56 mln. euro. Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum.

05U0201

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012–15711.html

48

425

24

1

2012

2013

n.v.t.

n.v.t.

POBB activiteiten zijn vooral katalyserende activiteiten en seed moneywaarvan de resultaten bijdragen aan de realisatie van verschillende doelen in de BZ begroting. Een aparte evalatie is niet opportuun en levert te weinig op in relatie tot de kosten van een evaluatie.

05U0201

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

811

541

500

1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belangrijkste subsidie is instellingssubsidie aan Atlantische Commissie van in totaal 1,4 mln. euro. Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum.

05U0202

Internationaal Anti-terrorisme Instituut

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009–16553.html

500

500

500

0

2009

2016

n.v.t.

2015

Subsidie loopt tot 2015. Eindevaluatie gepland in 2015. er zal in 2013 een tussentijdse review worden uitgevoerd.

05U0204

Humanitair ontmijnen 2008–2011

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2007–39-p9-SC79391.html

5.056

172

0

2007

2012

n.v.t.

n.n.b.

De evaluatie van de subsidies gericht op humanitaire ontmijnen is nog niet bekend.

05U0204

Humanitair ontmijnen en clustermunitie 2012–2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011–22807.html

15.801

14.052

9.636

5.755

2.441

4

2012

2017

n.v.t.

n.n.b.

De evaluatie van de subsidies gericht op humanitaire ontmijnen is nog niet bekend.

05U0204

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

3.616

5.139

3.254

1.206

376

75

7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subsidies zijn voornamelijk versteekt u.h.v. het Stabilitietsfonds. Satabiliteitsfonds is een hybride instrument dat zowel uit subsidies als bijdragen bestaat.

Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum.

05U0205

Matra CoPROL

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009–2560.html

390

1.027

776

0

2013

2014

n.v.t.

2014

Het Matra-programma wordt in 2014 geëvalueerd.

05U0205

Matra Projectenprogramma

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009–2560.html

1.017

684

0

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

Evaluatie van Matra in het Oostelijk partnerschap wordt sinds 2011 uitgefaseerd. De evaluatie wordt gecombineerd met een evaluatie van de inzet via het European Neighbourhood and Partnership Programme en de Nedrlandse diplomatieke inzet alsmede die via he

05U0205

Matra Projectenprogramma 2008

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2007–241-p9-SC83360.html

113

86

0

2008

2009

2011

n.v.t.

Evaluatie van Matra in het Oostelijk partnerschap wordt sinds 2011 uitgefaseerd. De evaluatie wordt gecombineerd met een evaluatie van de inzet via het European Neighbourhood and Partnership Programme en de Nedrlandse diplomatieke inzet alsmede die via he

05U0205

Matra Projectenprogramma 2009

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–1633.html

1.438

450

494

0

2009

2010

2011

n.v.t.

Evaluatie van Matra in het Oostelijk partnerschap wordt sinds 2011 uitgefaseerd. De evaluatie wordt gecombineerd met een evaluatie van de inzet via het European Neighbourhood and Partnership Programme en de Nedrlandse diplomatieke inzet alsmede die via he

05U0205

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

7.945

4.599

11.395

890

9

n.v.t.

n.v.t.

2011

2014

Belangrijk deel van subsidies betreft Matra-Zuid. Evaluatie van deze subsidies is voorzien in 2014. Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum.

05U0401

Gedetineerdenbegeleiding 2012–2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011–20409.html

1.301

1.398

70

3

2012

2015

n.v.t.

2015

05U0403

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

5.212

3.764

2.833

2.007

1.770

674

225

5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2015

Betreft culturele activiteiten. Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum.

05U0404

Europafonds

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010–9604.html

236

102

24

0

2010

2011

n.v.t.

n.v.t.

Europafonds wordt afgebouwd. De kosten van een evaluatie wegen niet op tegen de opbrengsten en daarom wordt afgezien van een evaluatie.

05U0404

Model Verenigde Naties 2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011–22127.html

30

6

2012

2013

n.v.t.

n.v.t.

Betreft hele kleine uigaven waarvoor een aparte evaluatie niet aan de orde is.

05U0404

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2011

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011–14500.html

336

445

384

67

0

2011

2012

n.v.t.

n.v.t.

POBB activiteiten zijn vooral katalyserende activiteiten en seed moneywaarvan de resultaten bijdragen aan de realisatie van verschillende doelen in de BZ begroting. Een aparte evalatie is niet opportuun en levert te weinig op in relatie tot de kosten van

05U0404

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012–15711.html

1.011

580

270

95

16

8

2012

2013

n.v.t.

n.v.t.

POBB activiteiten zijn vooral katalyserende activiteiten en seed moneywaarvan de resultaten bijdragen aan de realisatie van verschillende doelen in de BZ begroting. Een aparte evalatie is niet opportuun en levert te weinig op in relatie tot de kosten van

05U0404

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013–8123.htm l

107

22

0

2013

2014

n.v.t.

n.v.t.

POBB activiteiten zijn vooral katalyserende activiteiten en seed moneywaarvan de resultaten bijdragen aan de realisatie van verschillende doelen in de BZ begroting. Een aparte evalatie is niet opportuun en levert te weinig op in relatie tot de kosten van

05U0404

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

965

3.017

473

93

50

7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Grootste subsidie betreft subsidie aan Instituut Clingendael. Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum.

05U0405

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008–95-p10-SC85694.html

7

8

7

8

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Betreft een zeer gering financieel belang. Voor 1 juli 2014 zal de subsidieregeling worden voorzien van een vervaldatum.

TOTALEN

63.469

75.621

50.478

27.377

9.399

3.549

225

73

Licence