Base description which applies to whole site

A. Prognoses strafrechtketen

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Aantallen

32.1 Hoge Raad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cassaties strafzaken

4.076

4.019

4.019

4.019

4.019

4.019

Aantallen

32.2 Raad voor Rechtsbijstand

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Reguliere straftoevoegingen

60.958

58.538

58.736

58.680

58.637

58.597

Ambtshalve straftoevoegingen (incl. vreemdelingenbewaring)

97.874

98.933

99.087

98.748

98.578

98.501

Piketdiensten

136.102

135.292

134.550

133.924

133.375

132.907

Aantallen

32.3 Raad voor rechtspraak – gerechten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Afdoening kanton straf

165.368

189.065

198.973

200.346

201.018

200.721

Afdoening rechtbank straf

197.391

186.210

186.025

185.582

185.162

185.141

Afdoening gerechtshof straf

41.214

37.887

38.078

38.170

38.191

38.163

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Aantallen

33.1 Openbaar Ministerie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Instroom kantonzaken

148.273

164.431

171.498

173.109

175.022

174.587

Instroom rechtbankzaken

240.118

239.245

238.366

237.724

237.169

237.379

WAHV-zaken: beroep OvJ

320.052

316.440

312.607

309.402

306.272

303.073

34 Sanctietoepassing

Aantallen

34.3 DJI – Gevangeniswezen regulier

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gevangeniswezen

13.110

13.342

13.542

13.649

13.882

13.939

Aantallen

34.3 DJI-tbs

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tbs

1.910

1.831

1.745

1.663

1.589

1.523

Aantallen

34.3 Reclassering 1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toezichten (3 niveaus)

17.059

17.086

17.120

17.149

17.170

17.187

Te starten werkstraffen

36.562

37.349

38.193

39.061

39.942

40.897

Instroom werkstraffen

40.523

41.395

42.330

43.292

44.268

45.327

Instroom gedragsinterventies

3.734

3.716

3.706

3.698

3.692

3.692

Instroom advies totaal

105.794

105.249

104.706

104.167

103.630

103.096

1

Als gevolg van nieuwe productdefinities is deze opgaaf niet compleet. Streven is met het volgende PMJ alle producten op te nemen.

Aantallen

34.3 CJIB

2013

2014

2015

2016

2017

2018

WAHV-zaken

8.646.679

8.627.281

8.522.385

8.425.801

8.338.880

8.252.066

Instroom landelijk Coördinatiepunt arrestatiebevelen

19.708

19.796

19.878

19.980

20.102

20.254

Ontnemingsmaatregelen

1.341

1.335

1.331

1.328

1.325

1.324

Schadevergoedingsmaatregelen

15.546

16.181

16.837

17.500

18.168

18.861

Geldboetevonnissen (STRABIS)

73.229

52.916

52.073

51.572

50.935

49.973

Transacties (TRIAS)

83.554

68.109

56.329

47.332

40.448

35.169

Instroom taakstraffen

39.050

39.875

40.760

41.669

42.591

43.591

Instroom strafbeschikking OM

212.996

221.230

223.742

224.599

225.162

224.353

Aantallen

34.3 DJI-vreemdelingen-bewaring

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vreemdelingenbewaring

1.271

1.483

1.496

1.459

1.446

1.443

Aantallen

34.4 Slachtofferhulp Nederland

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Slachtofferhulp – verrichte intakes

213.343

221.206

231.731

241.810

254.629

266.484

Verhalen schade

13.759

12.852

12.130

11.404

10.818

10.200

Begeleiding strafproces

7.904

8.195

8.585

8.958

9.433

9.872

Praktische en emotionele ondersteuning

65.861

68.289

71.538

74.650

78.607

82.267

Slachtoffer in beeld

1.311

1.355

1.380

1.421

1.455

1.500

Aantallen

34.4 Schadefonds Geweldsmisdrijven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beslissingen op verzoeken

6.322

6.381

6.431

6.483

6.541

6.610

Behandelde bezwaren

856

862

868

873

877

883

35 Jeugd

Aantallen

35.1 Raad voor de Kinderbescherming – strafzaken

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Te starten taakstraffen ZM en OM

16.006

16.164

16.368

16.601

16.850

17.109

Basisonderzoeken

30.917

31.648

32.366

33.029

33.624

34.141

Uitgebreide strafonderzoeken

3.466

3.548

3.629

3.703

3.770

3.828

Beschermingszaken

19.669

19.750

19.839

19.957

20.064

20.155

ASAA zaken

2.676

2.707

2.710

2.720

2.728

2.670

Gezag en omgangszaken

4.986

4.807

4.628

4.480

4.364

4.263

Aantallen

35.3 DJI-jeugd

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DJI capaciteit minderjarigen

701

722

756

763

746

741

Aantallen

35.3 Halt

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Te starten Halt-afdoeningen

19.785

20.306

20.722

20.975

21.077

21.006

Aantallen

35.3 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Reguliere jeugdreclassering

10.857

10.799

10.747

10.694

10.644

10.589

Samenloop

1.685

1.698

1.711

1.721

1.729

1.737

ITB-Criem

971

1.064

1.134

1.180

1.208

1.204

ITB-harde kern

304

308

312

316

319

323

STP (Scholings- of trainingsprogramma's)

67

67

67

67

67

67

91 Apparaat kerndepartement

Aantallen

Raad voor de strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Instroom beroepszaken

3.454

3.450

3.446

3.441

3.436

3.431

Instroom doorzendingen

379

382

385

387

389

390

Instroom overige zaken

309

312

315

319

322

324

Licence