Base description which applies to whole site

B. Prognoses Civielrechtelijke keten

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Aantallen

32.1 Hoge Raad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hoge raad civiel

543

535

550

561

571

582

Aantallen

32.2 Raad voor rechtsbijstand

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toevoegingen civiel

(incl. asiel, lichte advies toevoegingen en vreemdelingenzaken)

277.474

277.545

276.171

274.896

273.960

272.879

Aantallen

32.3 Raad voor de rechtspraak

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rechtbank civiel

352.226

365.963

380.176

395.520

410.699

417.553

Kantonzaken civiel

875.529

936.562

1.003.992

1.077.330

1.156.766

1.213.364

Gerechtshof civiel

15.781

16.676

18.039

18.532

19.069

19.387

Licence