Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

f. Bijlagen

De volgende bijlagen zijn in de begroting opgenomen:

  • Overzicht RWT’s en ZBO’s;

  • Verdiepingshoofdstuk;

  • Overzicht moties en toezeggingen;

  • Subsidieoverzicht: hier wordt een overzicht weergegeven van alle subsidieregelingen van het ministerie;

  • Evaluatieoverzicht: het overzicht met onderzoeken is opgenomen in één centrale bijlage.

Licence