Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel

Doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sector-overschrijdende middelen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken beleidsartikelen bekend is, worden de middelen naar deze artikelen overgeboekt. Het betreft:

  • Loonbijstelling;

  • Prijsbijstelling;

  • Nader te verdelen.

Op deze onderdelen worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord.

91.1 Budgettaire gevolgen
Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van artikel 91 (bedragen x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

112.075

5.367

8.388

– 1.638

– 6.632

– 1.074

Uitgaven

0

112.075

5.367

8.388

– 1.638

– 6.632

– 1.074

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Nader te verdelen

0

112.075

5.367

8.388

– 1.638

– 6.632

– 1.074

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

91.2 Nader te verdelen

Op het onderdeel Nader te verdelen staan onder andere middelen die een budgettair effect hebben op meer dan één beleidsartikel en waarvan de verdeling over deze artikelen nog niet bekend is. Het kan daarbij zowel gaan om beleidsintensiveringen als om ombuigingen. Dit onderdeel bevat onder meer:

  • Het restant van de eindejaarsmarge 2012/2013 van € 112,1 miljoen.

  • Het saldo van enkele kasschuiven die op dit artikel zijn tegengeboekt.

Artikel

Licence