Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 5. Beheer materiële activa (VERVALT wordt artikel 6)

Tabel 5.1 Beheer materiele activa

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

89.182

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

0

89.182

0

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

             
                 

5.1

Beheer onroerend goed

0

56.415

0

0

0

0

0

 

Bekostiging

0

56.415

0

0

0

0

0

 

Zakelijke lasten

0

56.415

0

0

0

0

0

                 

5.2

Bijdrage aan RVOB

0

21.888

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

21.888

0

0

0

0

0

 

Bijdrage RVOB

0

21.888

0

0

0

0

0

                 

5.3

Beheer en plankosten

0

10.879

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

10.879

0

0

0

0

0

 

Beheer en plankosten

0

10.879

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten

0

150.786

0

0

0

0

0

Licence