Base description which applies to whole site

3. Niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

– 1.573

593

– 980

588

607

590

582

                 

Uitgaven:

– 1.573

593

– 980

588

607

590

582

                 

10.1

Loonbijstelling

0

440

440

435

454

437

429

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

153

153

153

153

153

153

                 

10.3

Onvoorzien

– 1.573

0

– 1.573

0

0

0

0

Licence