Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 0,5 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.

Licence