Base description which applies to whole site

2.4 Overzicht ontvangstenmutaties

(bedragen x €1 miljoen)

Artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,0

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Stand Voorjaarsnota 2015

6,7

20,0

20,5

15,8

4,6

189,7

42,9

51,9

0,0

6,8

0,0

0,0

358,8

Wijzigingen in samenhang

                         

met de Najaarsnota 2015

                         

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

         

20,8

           

20,8

2. Bijstelling overige ontvangsten

14,2

– 3,6

– 4,0

– 0,2

0,9

1,3

0,0

2,9

 

20,8

   

32,3

Najaarsnota 2015

20,9

16,4

16,5

15,6

5,5

211,8

42,9

54,8

0,0

27,6

0,0

0,0

412,0

Toelichting overzicht ontvangstenmutaties

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

Door de vervroegde verkoop van tanks aan Finland zijn de verkoopopbrengsten opwaarts bijgesteld met € 30 miljoen. Daarnaast zijn de verkoopopbrengsten van vastgoed met € 9,2 miljoen achtergebleven als gevolg van de beperkte voortgang bij het verkopen van vastgoed. Dit komt mede doordat de werkwijze van het Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) nog niet volledig is geïmplementeerd.

2. Bijstelling overige ontvangsten

De overige ontvangsten worden opwaarts bijgesteld met € 32,3 miljoen. Aan de ene kant doen zich lagere materiële ontvangsten voor bij het CZSK (€ 3,6 miljoen) en het CLAS (€ 4 miljoen). Aan de andere kant doet zich bij het artikel Inzet een meer ontvangst voor van € 14,2 door voornamelijk vervroegde VN- ontvangsten voor de missie Minusma. Het artikel 10 Centraal apparaat wordt verhoogd als gevolg van de ontvangsten voor de exploitatiesubsidie aan de Stichting Defensie Musea (€ 5,8 miljoen) en de aflossing van de lening ABP 2005 binnen het kapitaaldekkingsstelsel (€ 14,9 miljoen).

Licence