Base description which applies to whole site

4.1. Inkomstenbronnen van provincies

De uitgaven van provincies worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. In tabel 4.1.1. staat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de provincies voor de periode 2008–2014 1. De cijfers tot en met 2012 zijn op basis van de jaarekeningen. De cijfers 2013 en 2014 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 4.1.1. Inkomsten provincies 2008–2014 (x € miljoen)
 

2008 1

20091

20101

20111

20121

2013 2

20142

Provinciefonds

1.213

1.322

1.482

1.268

1.686

1.138

1.277

Specifieke uitkeringen

2.349

2.096

2.385

2.451

2.336

2.355

2.290

Motorrijtuigenbelasting

1.333

1.402

1.433

1.439

1.438

1.452

1.520

Heffingen en rechten

27

26

17

28

24

51

5

Onttrekkingen reserves

1.996

2.609

3.902

3.308

6.409

1.704

2.158

Overige middelen

1.550

13.750

1.801

3.034

2.145

1.420

647

Totaal

8.467

21.204

11.020

11.528

14.039

8.119

7.897

1

cijfers op basis van jaarrekeningen

2

cijfers op basis van begrotingen

Een inkomstenbron voor de provincies is het provinciefonds. Het opgenomen bedrag betreft de verplichtingenbedragen van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het provinciefonds is verantwoordelijk voor 16% van de totale inkomsten in 2014. Een beschrijving van de opbouw is te vinden in hoofdstuk 3 van de voorliggende ontwerpbegroting.

Een tweede belangrijke inkomstenbron wordt gevormd door de specifieke uitkeringen (29% in 2014). Een belangrijk deel bestaat in 2014 nog uit de doeluitkering jeugdzorg en de brede doeluitkering verkeer en vervoer. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2. dieper ingegaan.

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de provincies inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. Hierop wordt in paragraaf 4.3. dieper ingegaan.

1

De bronnen zijn:

– Provinciefonds: slotwet betreffende jaar (rekeningcijfers) en ontwerpbegroting (begrotingcijfers)

– Specifieke uitkeringen: Iv3 CBS economische categoriën (rekeningcijfers) en OSU (begrotingcijfers)

– MRB: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers en begrotingcijfers)

– Heffingen en rechten: Iv3 CBS economische categoriën (rekeningcijfers en begrotingcijfers)

– Onttrekkingen reserves: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers en begrotingcijfers)

– Overige middelen: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers en begrotingcijfers), is een restpost.

Licence