Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Verdiepingshoofdstuk

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2019 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Beleidsartikelen

Artikel 1 Waarborgfunctie

Uitgaven (x  € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

61.821

61.823

65.922

65.978

61.822

0

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

61.821

61.823

65.922

65.978

61.822

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

52

– 270

– 270

– 270

– 270

– 270

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

52

– 270

– 270

– 270

– 270

– 270

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

61.822

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

0

0

0

0

0

61.822

Stand ontwerpbegroting 2015

61.873

61.553

65.652

65.708

61.552

61.552

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

61.873

61.553

65.652

65.708

61.552

61.552

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.857

               

Stand ontwerpbegroting 2015

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

192.709

192.095

172.308

208.235

194.546

0

2.1

Apparaat

8.647

8.611

8.612

8.487

8.348

0

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

11.583

13.367

12.767

12.767

12.767

0

2.4

Schuldsanering

172.479

170.117

150.929

186.981

173.431

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

7.235

3.757

2.333

2.127

2.088

1.743

2.1

Apparaat

1.229

1.186

1.092

873

834

834

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

5.661

2.226

896

909

909

909

2.4

Schuldsanering

345

345

345

345

345

0

               

Nieuwe mutaties

164.292

700

700

0

0

50.632

2.1

Apparaat

0

0

0

0

0

8.348

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

– 780

700

700

0

0

12.767

 

Waarvan:

           
 

a. Kasschuif economische ontwikkeling BES

– 1.400

700

700

     
 

b. Tussenafrekening SONA

500

         

2.4

Schuldsanering

165.072

0

0

0

0

29.517

 

Waarvan:

           
 

c. Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

165.072

         

Stand ontwerpbegroting 2015

364.236

196.552

175.341

210.362

196.634

52.375

2.1

Apparaat

9.876

9.797

9.704

9.360

9.182

9.182

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

16.464

16.293

14.363

13.676

13.676

13.676

2.4

Schuldsanering

337.896

170.462

151.274

187.326

173.776

29.517

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

27.358

26.901

26.901

26.901

26.901

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

4.437

737

737

737

737

737

               

Nieuwe mutaties

2.660

3.980

3.980

3.980

3.980

30.881

 

Waarvan:

           
 

d. Tussenafrekening SONA

500

         
 

e. Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

1.990

3.980

3.980

3.980

3.980

3.980

Stand ontwerpbegroting 2015

34.455

31.618

31.618

31.618

31.618

31.618

Toelichting

 • a. Kasschuif economische ontwikkeling Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)

  In de Caribisch Nederland-week van 16 juni jl. is besloten van de restgelden samenwerkingsmiddelen Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) en Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) € 1,4 mln. in te zetten voor projecten op Caribisch Nederland ter versterking van de sociaaleconomische ontwikkeling van de eilandsgebieden (armoede, kinderrechten, etc.). Tijdens de Caribisch Nederland-week is aan de openbare lichamen gevraagd met concrete projecten te komen die in aanmerking komen voor ondersteuning. De verwachting is dat deze plannen in het laatste kwartaal van 2014 worden ingeleverd en dat deze middelen in 2015 en 2016 tot betaling komen.

 • b. en d. Tussenafrekening Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA)

  De ontvangstenraming van SONA valt licht hoger uit dan eerder was voorzien. Deze bijstelling vloeit voort uit de tussenafrekening van de stichtingen op de BES die onder het beheer van SONA vallen.

 • c. Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

  De landen Curaçao en Sint Maarten hebben in het kader van de Rijkswet financieel toezicht de mogelijkheid om, indien het Cft een positief advies geeft, om via een lopende inschrijving voor investeringen, leningen aan te gaan. Een voorwaarde hierbij is dat Nederland zelf inschrijft. Voor Curaçao is een leenaanvraag van NAf 250,0 mln. (€ 104,5 mln.) voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis ingewilligd. Voor Sint Maarten zijn een drietal leenverzoeken ingediend van totaal NAf 145,4 mln. (€ 60,5 mln.) voor investeringen 2011/2012 (NAf 45,4 mln.), voor investeringen 2014 (NAf 60,0 mln.) en voor de afkoop van het regeringsgebouw (NAf 40,0 mln.). Op 2 juni 2014 is de inschrijving geëffectueerd. De kosten en uiteindelijke ontvangsten vallen onder de verantwoordelijkheid van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

 • e. Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

  Dit betreft een verhoging van de geraamde renteontvangsten vanwege de leningen die Nederland heeft verstrekt aan Curaçao en Sint Maarten op 2 juni 2014 via de lopende inschrijving. In december 2014 wordt de eerste rentebetaling verwacht. De leningen betalen halfjaarlijks couponrente.

Niet-beleidsartikel

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.223

1.242

899

444

429

0

3.1

Loonbijstelling

103

106

50

0

0

0

3.2

Prijsbijstelling

726

726

439

34

19

0

3.3

Onvoorzien

394

410

410

410

410

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

– 895

– 439

– 348

– 139

– 119

– 109

3.1

Loonbijstelling

– 69

– 73

– 17

33

33

33

3.2

Prijsbijstelling

– 620

– 366

– 331

16

12

22

3.3

Onvoorzien

– 206

0

0

– 188

– 164

– 164

               

Nieuwe mutaties

– 150

0

0

0

0

429

3.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

3.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

19

3.3

Onvoorzien

– 150

0

0

0

0

410

               

Stand ontwerpbegroting 2015

178

803

551

305

310

320

3.1

Loonbijstelling

34

33

33

33

33

33

3.2

Prijsbijstelling

106

360

108

50

31

41

3.3

Onvoorzien

38

410

410

222

246

246

Licence