Base description which applies to whole site

6.1 Verdiepingsbijlage

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2019 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Verdiepingsbijlage Hoofdstuk VII

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

32.629

29.963

29.032

29.010

28.975

0

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

11.938

9.743

9.429

9.407

9.390

0

1.2

Participatie

20.691

20.220

19.603

19.603

19.585

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

12.588

488

488

488

488

488

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

8.488

488

488

488

488

488

1.2

Participatie

4.100

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

– 1.803

– 68

– 68

– 68

– 68

28.907

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

– 718

– 68

– 68

– 68

– 68

9.322

               

1.2

Participatie

– 1.085

0

0

0

0

19.585

Stand ontwerpbegroting 2015

43.414

30.383

29.452

29.430

29.395

29.395

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

19.708

10.163

9.849

9.827

9.810

9.810

1.2

Participatie

23.706

20.220

19.603

19.603

19.585

19.585

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

24.865

21.965

21.965

21.965

21.965

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

21.965

Stand ontwerpbegroting 2015

24.865

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

198.892

187.553

160.967

140.180

135.754

0

2.1

Apparaat

189.666

178.454

151.867

131.080

126.654

0

2.2

Geheim

9.226

9.099

9.100

9.100

9.100

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

3.882

4.190

14.190

24.190

26.190

2.190

2.1

Apparaat

3.882

4.190

14.190

24.190

26.190

2.190

               

Nieuwe mutaties

– 5.000

21.000

25.000

25.000

27.800

187.554

2.1

Apparaat

– 5.000

21.000

25.000

25.000

27.800

178.454

               
 

waarvan

           
 

a. Kasschuif taakstelling AIVD

– 10.000

– 4.000

   

2.800

2.800

 

b. Voorfinanciering taakstelling

5.000

         
 

c. Toekenning additionele middelen

 

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2.2

Geheim

0

0

0

0

0

9.100

Stand ontwerpbegroting 2015

197.774

212.743

200.157

189.370

189.744

189.744

2.1

Apparaat

188.548

203.644

191.057

180.270

180.644

180.644

2.2

Geheim

9.226

9.099

9.100

9.100

9.100

9.100

Ontvangsten (x €1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

12.714

Stand ontwerpbegroting 2015

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

Toelichting

 • a. Kasschuif taakstelling AIVD

  Ten behoeve van de invulling van de restanttaakstelling schuift AIVD de vrijgespeelde middelen vanuit de jaren 2014 en 2015 door de jaren 2018 tot en met 2022.

 • b. Voorfinanciering taakstelling

  Voorfinanciering van middelen ten behoeve van de invulling van het restant taakstelling AIVD.

 • c. Toekenning additionele middelen

  Het budget van de AIVD wordt met 25 mln. structureel verhoogd voor de toegenomen dreigingen van «Jihadisten en terugkeerders uit oorlogsgebieden, dreigingen aan de buitengrens van Europa, zoals Oekraïne – en cyberdreiging.

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

100.258

87.690

84.591

81.073

79.572

0

6.1

Verminderen regeldruk

2.500

2.439

0

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

25.983

18.351

20.137

20.115

20.098

0

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45.391

40.914

39.143

36.916

35.941

0

6.4

Burgerschap

5.106

5.036

4.786

4.786

4.786

0

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

21.278

20.950

20.525

19.256

18.747

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

7.293

– 950

– 950

– 950

– 950

– 950

6.1

Verminderen regeldruk

– 400

0

0

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

7.301

0

0

0

0

0

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

2.448

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

6.4

Burgerschap

420

0

0

0

0

0

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

– 2.476

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

               

Nieuwe mutaties

11.083

2.145

2.145

2.146

2.147

81.720

6.1

Verminderen regeldruk

– 116

0

0

0

0

0

               

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

825

0

0

0

0

20.098

               

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

10.300

2.145

2.145

2.146

2.147

38.089

               
 

waarvan

           
 

a. Loketkosten RNI

 

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

6.4

Burgerschap

70

0

0

0

0

4.786

               

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

4

0

0

0

0

18.747

Stand ontwerpbegroting 2015

118.634

88.885

85.786

82.269

80.769

80.770

6.1

Verminderen regeldruk

1.984

2.439

0

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

34.109

18.351

20.137

20.115

20.098

20.098

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

58.139

44.959

43.188

40.962

39.988

39.989

6.4

Burgerschap

5.596

5.036

4.786

4.786

4.786

4.786

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

18.806

18.100

17.675

16.406

15.897

15.897

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

1.738

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

               

Nieuwe mutaties

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

2.850

Stand ontwerpbegroting 2015

4.588

0

0

0

0

0

Toelichting

 • a. Loketkosten RNI

  Betreft bijdrage voor de vergoeding aan loketgemeenten RNI in het kader van het Register Niet-ingezetenen (RNI).

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

37.897

34.944

34.823

33.126

32.939

0

7.1

Overheid als werkgever

12.471

12.370

10.418

10.240

10.223

0

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

25.426

22.574

24.405

22.886

22.716

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

– 761

602

– 1.408

– 433

– 433

– 433

7.1

Overheid als werkgever

– 273

90

80

55

55

55

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

– 488

512

– 1.488

– 488

– 488

– 488

               

Nieuwe mutaties

– 910

0

1.005

2.349

2.452

35.391

7.1

Overheid als werkgever

– 410

0

0

0

0

10.223

               

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

– 500

0

1.005

2.349

2.452

25.168

Stand ontwerpbegroting 2015

36.226

35.546

34.420

35.042

34.958

34.958

7.1

Overheid als werkgever

11.788

12.460

10.498

10.295

10.278

10.278

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

24.438

23.086

23.922

24.747

24.680

24.680

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

820

820

820

820

820

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

600

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

45

0

0

0

0

820

Stand ontwerpbegroting 2015

1.465

820

820

820

820

820

NIET BELEIDSARTIKELEN

Artikel 11 Centraal apparaat

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

192.827

183.912

174.012

162.898

157.864

0

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

192.827

183.912

174.012

162.898

157.864

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

78.919

2.952

2.822

2.592

2.592

2.769

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

78.919

2.952

2.822

2.592

2.592

2.769

               

Nieuwe mutaties

– 1.193

65.462

64.387

61.499

60.184

215.632

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

– 1.193

65.462

64.387

61.499

60.184

215.632

               
 

waarvan

           
 

a. Centrale bekostiging P-Direkt

 

65.462

64.387

61.499

60.184

 

Stand ontwerpbegroting 2015

270.553

252.326

241.221

226.989

220.640

218.401

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

270.553

252.326

241.221

226.989

220.640

218.401

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.875

3.875

3.875

3.875

3.875

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

70.577

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

               

Nieuwe mutaties

11.000

2.379

2.349

2.321

2.280

6.121

Stand ontwerpbegroting 2015

85.452

6.054

6.024

5.996

5.955

5.921

Toelichting

a. Centrale bekostiging P-Direkt

De toename van de apparaatsuitgaven voor 2015, in vergelijking tot de stand zoals gepresenteerd in de ontwerpbegroting van 2014, wordt verklaard doordat de bekostiging van de dienstverlening van P-direkt centraal wordt belegd bij BZK.

Artikel 12 Algemeen

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.164

3.639

3.981

3.967

3.967

0

12.1

Algemeen

1.464

1.460

1.446

1.432

1.432

0

12.2

Verzameluitkeringen

700

2.179

2.535

2.535

2.535

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

107.063

50

50

50

50

50

12.1

Algemeen

107.063

50

50

50

50

50

               

Nieuwe mutaties

11.329

0

0

0

0

3.967

12.1

Algemeen

11.329

0

0

0

0

1.432

               

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

2.535

Stand ontwerpbegroting 2015

120.556

3.689

4.031

4.017

4.017

4.017

12.1

Algemeen

119.856

1.510

1.496

1.482

1.482

1.482

12.2

Verzameluitkeringen

700

2.179

2.535

2.535

2.535

2.535

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.229

5.340

6.156

2.875

1.442

0

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.3

Onvoorzien

1.229

5.340

6.156

2.875

1.442

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

10.957

7.274

3.908

528

502

592

13.1

Loonbijstelling

645

629

562

508

491

491

13.2

Prijsbijstelling

1.003

418

305

303

294

384

13.3

Onvoorzien

9.309

6.227

3.041

– 283

– 283

– 283

               

Nieuwe mutaties

– 10.606

– 2.060

– 1.535

– 1.214

– 1.481

– 39

13.1

Loonbijstelling

– 645

– 629

– 562

– 508

– 491

– 491

               

13.2

Prijsbijstelling

– 1.003

– 418

– 305

– 303

– 294

– 384

               

13.3

Onvoorzien

– 8.958

– 1.013

– 668

– 403

– 696

836

Stand ontwerpbegroting 2015

1.580

10.554

8.529

2.189

463

553

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.3

Onvoorzien

1.580

10.554

8.529

2.189

463

553

Artikel 14 VUT-fonds

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

70.000

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

70.000

0

0

0

0

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

– 70.000

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

– 70.000

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

337.900

764.500

51.000

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

– 62.400

– 48.700

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

275.500

715.800

51.000

0

0

0

Licence