Base description which applies to whole site

4.3. Overzicht Budget Internationale Veiligheid

Het Budget voor Internationale Veiligheid (BIV) wordt vanaf 2015 structureel overgeheveld naar de begroting van Defensie. Het totale budget van € 293,5 miljoen voor 2015 en € 250 miljoen voor 2016 en verdere jaren wordt in eerste instantie aangehouden op beleidsartikel 1 Inzet. Binnen het kabinet is afgesproken dat een bedrag van € 60 miljoen beschikbaar blijft voor BZ en BH&OS op de terreinen veiligheidssectorhervormingen, bescherming van civiel personeel in fragiele staten, vredes- en capaciteitsopbouw en beveiliging van hoog-risico posten. Voor Defensie blijft er in 2015 € 59,5 miljoen beschikbaar voor onder andere ondersteunende capaciteiten en training ten aanzien van crisisbeheersingsoperaties.

Onderstaand overzicht geeft een indicatief overzicht van de inzet van deze middelen in 2015, gebaseerd op een extrapolatie van de afspraken gemaakt voor 2014.

Jaarlijks wordt besloten over de inzet van middelen en deze besluitvorming wordt interdepartementaal voorbereid en uitgevoerd. Hiermee is het geïntegreerde karakter van de inzet van diplomatieke, civiele en/of militaire activiteiten uit het BIV geborgd.

(bedragen x € 1.000)

2015

Crisisbeheersingsoperaties (Artikel 1)

173.850

Veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw (Artikel 1)

40.000

Beveiligen van civiel personeel in fragiele staten

(Artikel 1)

20.000

Inzet VPD’s (Artikel 1)

8.000

Training en capaciteitsopbouw (Artikel 2 & 3)

8.900

Civiel-militaire capaciteiten (Artikel 3)

6.000

Luchttransport (Artikel 4)

22.000

KMar pool (Artikel 5)

4.600

Nazorg (Artikel 8)

10.000

   

Totaal

293.350

Licence