Base description which applies to whole site

2.4 Overzicht ontvangstenmutaties

Overzicht ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)

artikel

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2016

26,8

20,0

20,5

15,8

4,6

77,6

42,9

53,6

 

6,8

   

268,6

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2016

                         

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

                       

0,0

2. Bijstelling overige ontvangsten

– 10,0

– 4,3

– 1,0

– 2,6

– 0,2

0,3

0,0

9,4

 

0,0

   

– 8,3

Stand Voorjaarsnota 2016

16,8

15,6

19,5

13,2

4,4

77,9

42,9

63,1

0,0

6,8

0,0

0,0

260,3

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2015

                         

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

         

19,7

           

19,7

2. Bijstelling overige ontvangsten

22,7

– 13,5

0,9

26,7

– 8,0

2,6

 

31,2

   

62,6

Najaarsnota 2016

39,5

15,6

6,0

13,2

5,3

124,3

34,9

65,6

0,0

38,0

0,0

0,0

342,6

Wijzigingen in samenhang

                         

Slotwet 2016

                         

Stand Slotwet 2016

39,5

15,6

6,0

13,2

5,3

124,3

34,9

65,6

0,0

38,0

0,0

0,0

342,6

Toelichting overzicht ontvangstenmutaties

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

Zie onder punt 6 van de Toelichting overzicht uitgavenmutaties voor de doorwerking van de verkoopopbrengsten.

2. Bijstelling overige ontvangsten

De overige ontvangsten worden verhoogd met € 62,6 miljoen, waarvan € 34,3 miljoen doorwerkt op het uitgavenkader (zie onder punt 7 Toelichting overzicht uitgavenmutaties). Het verschil van € 28,3 miljoen betreft de aflossing van de ABP-lening, die gesaldeerd verwerkt is onder punt 3 van de toelichting uitgavenmutaties Nieuwe lening ABP en aflossing oude lening. De overige mutatie betreft de herschikking van de geneeskundige ontvangsten van het CLAS naar het CDC (€ 9 miljoen).

Licence