Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 1 Wetgeving en controle EK

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

11.670

11.673

11.671

11.680

11.680

0

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.099

8.102

8.100

8.109

8.109

0

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.498

3.498

3.498

3.498

3.498

0

1.3

Verenigde vergadering

73

73

73

73

73

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

713

1.347

– 3

– 3

– 2

0

1.1

Apparaat Eerste Kamer

113

1.347

– 3

– 3

– 2

0

1.3

Verenigde vergadering

600

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

43

41

40

39

39

11.719

1.1

Apparaat Eerste Kamer

29

28

27

27

27

8.136

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

29

28

27

27

27

 

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

14

13

13

12

12

3.510

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

14

13

13

12

12

 

1.3

Verenigde vergadering

0

0

0

0

0

73

               

Stand ontwerpbegroting 2016

12.426

13.061

11.708

11.716

11.717

11.719

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.241

9.477

8.124

8.133

8.134

8.136

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.512

3.511

3.511

3.510

3.510

3.510

1.3

Verenigde vergadering

673

73

73

73

73

73

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

79

79

79

79

79

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

79

               

Stand ontwerpbegroting 2016

79

79

79

79

79

79

Licence