Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

29.232

29.231

30.725

29.727

29.228

0

2.1

Schadeloosstelling

19.571

19.570

19.567

19.567

19.567

0

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.661

9.661

11.158

10.160

9.661

0

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

166

165

176

167

163

29.391

2.1

Schadeloosstelling

– 8

– 9

– 9

– 10

– 10

19.557

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

92

91

91

90

90

 
 

b. Reallocatie

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

74

74

85

77

73

9.734

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

74

74

85

77

73

 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

100

100

100

100

100

100

 

waarvan:

           
 

a. Reallocatie

100

100

100

100

100

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

29.398

29.396

30.901

29.894

29.391

29.391

2.1

Schadeloosstelling

19.563

19.561

19.558

19.557

19.557

19.557

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.735

9.735

11.243

10.237

9.734

9.734

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

100

100

100

100

100

100

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

86

86

86

86

86

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

86

               

Stand ontwerpbegroting 2016

86

86

86

86

86

86

Licence