Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

– 1.573

– 2.779

– 3.908

– 4.286

– 4.286

0

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

– 1.573

– 2.779

– 3.908

– 4.286

– 4.286

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

593

588

607

590

582

582

10.1

Loonbijstelling

440

435

454

437

429

429

10.2

Prijsbijstelling

153

153

153

153

153

153

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

– 593

410

1.389

1.739

1.747

– 2.539

10.1

Loonbijstelling

– 440

– 435

– 454

– 437

– 429

– 429

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

– 440

– 435

– 454

– 437

– 429

 

10.2

Prijsbijstelling

– 153

– 153

– 153

– 153

– 153

– 153

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

– 153

– 153

– 153

– 153

– 153

 

10.3

Onvoorzien

0

998

1.996

2.329

2.329

– 1.957

 

a. Taakstelling Rutte II

 

998

1.996

2.329

2.329

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

– 1.573

– 1.781

– 1.912

– 1.957

– 1.957

– 1.957

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

– 1.573

– 1.781

– 1.912

– 1.957

– 1.957

– 1.957

Licence