Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Uitgaven (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.493

1.493

1.493

1.493

1.493

0

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.493

1.493

1.493

1.493

1.493

0

               

Nieuwe mutaties

4

– 11

– 25

– 30

– 30

1.463

4.3

Interparlementaire betrekkingen

4

– 11

– 25

– 30

– 30

1.463

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

4

4

4

4

4

 
 

b. Taakstelling Rutte II

 

– 15

– 29

– 34

– 34

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

1.497

1.482

1.468

1.463

1.463

1.463

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.497

1.482

1.468

1.463

1.463

1.463

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

23

23

23

23

23

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

23

               

Stand ontwerpbegroting 2016

23

23

23

23

23

23

Toelichting

De invulling van de taakstelling Rutte II is vanaf 2016 verwerkt op artikel 3 en 4.

Licence