Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

30.383

29.452

29.430

29.395

29.395

0

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

10.163

9.849

9.827

9.810

9.810

0

1.2

Participatie

20.220

19.603

19.603

19.585

19.585

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

5.588

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

1.800

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

1.2

Participatie

3.788

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

– 38

202

201

201

201

29.596

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

– 68

175

174

174

174

9.984

1.2

Participatie

30

27

27

27

27

19.612

Stand ontwerpbegroting 2016

35.933

29.154

29.131

29.096

29.096

29.096

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

11.895

9.524

9.501

9.484

9.484

9.484

1.2

Participatie

24.038

19.630

19.630

19.612

19.612

19.612

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

21.965

               

Stand ontwerpbegroting 2016

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

Artikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

212.743

200.157

189.370

189.744

189.744

0

2.1

Apparaat

203.644

191.057

180.270

180.644

180.644

0

2.2

Geheim

9.099

9.100

9.100

9.100

9.100

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 467

13.556

26.000

26.000

31.000

40.000

2.1

Apparaat

– 467

13.556

26.000

26.000

31.000

40.000

               

Nieuwe mutaties

80

0

0

0

0

189.744

2.1

Apparaat

80

0

0

0

0

180.644

2.2

Geheim

0

0

0

0

0

9.100

Stand ontwerpbegroting 2016

212.356

213.713

215.370

215.744

220.744

229.744

2.1

Apparaat

203.257

204.613

206.270

206.644

211.644

220.644

2.2

Geheim

9.099

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

12.714

Stand ontwerpbegroting 2016

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

88.885

85.786

82.269

80.769

80.770

0

6.1

Verminderen regeldruk

2.439

0

0

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

18.351

20.137

20.115

20.098

20.098

0

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

44.959

43.188

40.962

39.988

39.989

0

6.4

Burgerschap

5.036

4.786

4.786

4.786

4.786

0

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

18.100

17.675

16.406

15.897

15.897

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

31.507

10.334

– 1.138

– 138

– 138

– 138

6.1

Verminderen regeldruk

– 939

0

0

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

19.922

– 138

– 138

– 138

– 138

– 138

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

– 3.745

– 2.845

– 2.842

– 2.843

– 2.844

– 2.844

6.4

Burgerschap

439

0

0

0

0

0

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

15.830

13.317

1.842

2.843

2.844

2.844

               

Nieuwe mutaties

55.046

55.357

452

447

447

81.217

6.1

Verminderen regeldruk

42

0

0

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

5.228

8.334

330

328

328

20.426

 

waarvan:

           
 

a. Middelen GDI

3.100

8.000

       

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

49.753

47.015

114

111

111

40.100

 

waarvan:

           
 

b. Middelen GDI

29.033

28.145

       
 

c. Mijnoverheid

0

16.280

       
 

d. Digicommissaris

15.800

         
 

e. GDI PI (projectinfrastructuur)

4.786

2.465

       

6.4

Burgerschap

23

8

8

8

8

4.794

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

0

0

0

0

0

15.897

Stand ontwerpbegroting 2016

17.5438

15.1477

81.583

81.078

81.079

81.079

6.1

Verminderen regeldruk

1.542

0

0

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

43.501

28.333

20.307

20.288

20.288

20.288

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

90.967

87.358

38.234

37.256

37.256

37.256

6.4

Burgerschap

5.498

4.794

4.794

4.794

4.794

4.794

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

33.930

30.992

18.248

18.740

18.741

18.741

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

5.886

624

574

513

423

423

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

5.886

624

574

513

423

423

Toelichting

a, b, c, d en e Middelen GDI, Mijnoverheid, Digicommissaris en GDI PI

Betreft toekenning van de tranche 2015 en 2016 van de middelen die op de aanvullende post gereserveerd zijn voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult.

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

35.546

34.420

35.042

34.958

34.958

0

7.1

Overheid als werkgever

12.460

10.498

10.295

10.278

10.278

0

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

23.086

23.922

24.747

24.680

24.680

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

12

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

– 3.750

7.1

Overheid als werkgever

212

0

0

0

0

0

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

– 200

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

– 3.750

               

Nieuwe mutaties

275

282

– 2.210

– 2.212

– 2.212

32.747

7.1

Overheid als werkgever

22

19

18

18

18

10.296

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

253

263

– 2.228

– 2.230

– 2.230

22.451

Stand ontwerpbegroting 2016

35.833

32.911

29.102

28.996

28.996

28.997

7.1

Overheid als werkgever

12.694

10.517

10.313

10.296

10.296

10.296

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

23.139

22.394

18.789

18.700

18.700

18.701

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

820

820

820

820

820

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

820

Stand ontwerpbegroting 2016

820

820

820

820

820

820

Artikel 11 Centraal apparaat

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

252.326

241.221

226.989

220.640

218.401

0

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

252.326

241.221

226.989

220.640

218.401

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

85.366

8.526

7.955

7.144

7.320

5.006

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

85.366

8.526

7.955

7.144

7.320

5.006

               

Nieuwe mutaties

4.744

5.020

1.058

845

820

213.028

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

4.744

5.020

1.058

845

820

213.028

 

waarvan

0

0

0

0

0

0

 

a. GDI NCDO

3.000

3.000

       
 

b. Tranche loonbijstelling 2015

1.323

1.284

1.233

1.212

1.214

1.188

 

c. GOR Rijk

702

702

702

702

702

702

 

d. Eenheidsprijzen kantoren

 

– 525

– 1566

– 1880

– 1924

– 2439

 

e. Herschikking Koninkrijksrelaties

 

224

285

375

375

375

 

f. Prijsbijstelling 2015 apparaat

362

317

275

274

271

271

 

g. Loonbijstelling P-Direkt

107

105

102

100

98

98

 

h. Prijsbijstelling P-Direkt

114

112

109

107

104

104

Stand ontwerpbegroting 2016

342.436

254.767

236.002

228.629

226.541

218.034

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

342.436

254.767

236.002

228.629

226.541

218.034

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

6.054

6.024

5.996

5.955

5.921

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

80.286

– 99

– 99

– 99

– 99

– 99

               

Nieuwe mutaties

422

0

0

0

0

5.921

Stand ontwerpbegroting 2016

86.762

5.925

5.897

5.856

5.822

5.822

Toelichting

  • a. GDI NCDO (Nationaal Commissaris Digitale Overheid, ook wel Digicommissaris)

Betreft een overboeking vanaf de aanvullende post voor de apparaatskosten voor de Nationaal Commissaris Digitale overheid voor 2015 en 2016.

  • b. Tranche loonbijstelling 2015

Loonbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat.

  • c. GOR Rijk

Middelen worden door diverse departementen overgeheveld naar BZK.

  • d. Eenheidsprijzen kantoren

Bijdrage aan BZK voor herverdeling eenheidsprijzen kantoren.

  • e. Herschikkink Koninkrijksrelaties

Overboeking van Koninkrijksrelaties (H4) in verband met technische herschikking binnen.

  • f. Prijsbijstelling 2015 apparaat

Prijsbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat.

  • g. Loonbijstelling P-Direkt

Loonbijstelling tranche 2015 voor P-direkt

  • h. Prijsbijstelling P-Direkt

Prijsbijstelling tranche 2015 voor P-direkt

Artikel 12 Algemeen

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.689

4.031

4.017

4.017

4.017

0

12.1

Algemeen

1.510

1.496

1.482

1.482

1.482

0

12.2

Verzameluitkeringen

2.179

2.535

2.535

2.535

2.535

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 2844

– 2830

– 2816

– 2816

– 2816

– 2816

12.1

Algemeen

– 344

– 330

– 316

– 316

– 316

– 316

12.2

Verzameluitkeringen

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

               

Nieuwe mutaties

312

5

4

4

4

4.021

12.1

Algemeen

– 9

5

4

4

4

1.486

12.2

Verzameluitkeringen

321

0

0

0

0

2.535

Stand ontwerpbegroting 2016

1.157

1.206

1.205

1.205

1.205

1.205

12.1

Algemeen

1.157

1.171

1.170

1.170

1.170

1.170

12.2

Verzameluitkeringen

0

35

35

35

35

35

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

820

820

820

820

820

820

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

10.554

8.529

2.189

463

553

0

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.3

Onvoorzien

10.554

8.529

2.189

463

553

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 7.235

– 5.440

764

2.816

2.721

2.325

13.1

Loonbijstelling

1.884

1.833

1.772

1.741

1.741

1.716

13.2

Prijsbijstelling

1.435

1.256

1.181

1.538

1.533

1.162

13.3

Onvoorzien

– 10.554

– 8.529

– 2.189

– 463

– 553

– 553

               

Nieuwe mutaties

– 3.319

– 3.089

– 2.953

– 3.279

– 3.274

– 2.325

13.1

Loonbijstelling

– 1.884

– 1.833

– 1.772

– 1.741

– 1.741

– 1.716

13.2

Prijsbijstelling

– 1.435

– 1.256

– 1.181

– 1.538

– 1.533

– 1.162

13.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

553

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Artikel 14 VUT-fonds

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

715.800

51.000

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

76.800

– 51.000

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

792.600

0

0

0

0

0

Licence