Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4.4 Subsidieoverzicht

Begrotings- artikel

Naam subsidie (regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verle-ningen 2014

Laatste evaluatie1 (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie2 (jaartal)

Einddatum subsidie3 (regeling) (jaartal)

 

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

                       
 

Programma

                       
   

Subsidieprogramma wereldwijd werken met water: Partners voor Water (HGIS)

11.788

8.628

1.474

0

0

0

0

0

*

2015

2015

 
   

Subsidieprogramma wereldwijd werken met water 2016–2021

0

0

8.886

8.886

8.886

8.886

8.886

0

*

2021

2021

4

 

Besluit

                       
   

St. Rioned – Project Kenniscoaches

0

0

0

331

0

0

0

0

2014

*

2011

5

 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 11.01 Waterkwantiteit

21

0

0

0

0

0

0

0

2014

2019

   
   

Totaal artikel

11.809

8.628

10.360

9.217

8.886

8.886

8.886

0

       

Artikel 12 Waterkwaliteit

                       
 

Besluit

                       
   

St. Rioned – Project Kenniscoaches

100

212

0

0

0

0

0

0

2014

*

2011

4

 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 12.01 Waterkwaliteit

177

76

0

0

0

0

0

1

2011

2015

   
   

Totaal artikel

277

288

0

0

0

0

0

1

       

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

                       
 

Regeling

                       
   

Bedrijvenregeling bodemsanering

6.924

9.479

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7

2013

2015

2007

6

 

Besluit

                       
   

Regiecollege Waddengebied – Rijksbijdrage secretariaat Regiecollege Waddengebied (RCW)

194

150

90

90

90

90

90

1

2014

2019

 

7

   

St. Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) – Programma Duurzame Ontwikkeling Ondergrond 2010–2014

1.050

350

0

0

0

0

0

0

2014

*

2009

 
 

Begroting

                       
   

Klimaatbuffers

829

346

0

0

0

0

0

0

2014

*

2010

8

   

St. Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage – Programma Commissie MER

4.655

2.000

2.000

2.000

0

0

0

1

2013

2018

2012

9

 

Convenant

                       
   

St. Bodemsanering NS (SBNS) – Bodemsanering NS-percelen

4.538

4.538

0

0

0

0

0

0

2010

2015

2015

10

 

Incidenteel

                       
   

Landelijk Samenwerkingsverband GBKN – Subsidies Basisregistraties

11.195

12.152

1.619

0

0

0

0

0

2013

2018

2013

 
   

Staatsbosbeheer – Bodemsanering Staatsbos

2.200

0

0

0

0

0

0

1

2014

*

2014

 
   

St. Geonovum – Basisprogramma Geonovum

300

380

380

380

380

380

380

0

2014

2019

2010

11

   

Beleidsprogramma AAARO: Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016

616

3.036

616

0

0

0

0

0

2014

2016

2012

 
   

Incidentele subsidies 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium

325

370

350

0

0

0

0

0

2014

2020

   
   

Incidentele subsidies 13.04 Ruimtegebruik Bodem

80

20

0

0

0

0

0

1

2014

2020

   
   

Totaal artikel

32.906

32.821

15.055

12.470

10.470

10.470

10.470

13

       

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

                       
 

Regeling

                       
   

Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland

3.620

3.660

3.660

3.659

3.659

3.659

3.659

1

2014

2018

2018

 
   

Subsidieregeling SWOV

3.729

3.958

3.958

3.958

3.958

3.958

3.958

 

2014

2018

2018

 
   

Subsidieregeling Team Alert

789

763

758

758

758

758

758

1

2015

2019

2018

12

   

Subsidieregeling Fietsersbond

574

577

577

577

577

577

577

 

2012

2016

2016

 
 

Incidenteel

                       
   

St. Instituut voor Duurzame Mobiliteit – Project Het nieuwe rijden

513

0

0

0

0

0

0

0

2012

2017

2010

 
   

Incidentele subsidies 14.01 Wegvervoer

325

654

135

60

0

0

0

1

2012

2017

   
   

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid Wegen

505

328

1.260

1.260

1.260

1.260

1.260

2

2012

2017

   
   

Totaal artikel

10.055

9.940

9.948

10.272

10.212

10.212

10.212

5

       

Artikel 15 Openbaar Vervoer

                       
 

Begroting

                       
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket 2013–2015

296

541

0

0

0

0

0

0

2010

2015

2012

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 15.01 Openbaar Vervoer

440

552

485

485

485

485

485

3

2014

2020

   
   

Totaal artikel

736

1.093

485

485

485

485

485

3

       

Artikel 16 Spoor

                       
 

Wet

                       
   

Subsidie Contractsector/Bijzondere spoordiensten

10.000

0

0

0

0

0

0

0

2012

*

2014

 
 

Regeling

                       
   

Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie

0

10.500

10.300

9.200

0

0

0

0

*

2017

2016

 
 

Programma

                       
   

Actieplan Groei op het Spoor: Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers

594

36

0

0

0

0

0

0

2011

2015

2014

 
 

Convenant

                       
   

St. Bodemsanering NS (SBNS) – Bodemsanering NS-percelen

9.076

9.076

9.076

0

0

0

0

0

2010

2015

2015

10

   

Veiligheidsregios – Subsidie CLU+ op HSL-BR (Complete Lijnuitschakeling + op hogesnelheidslijn en Betuweroute)

2.211

2.158

2.241

2.211

2.211

2.211

2.211

8

*

2015

2016

13

 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

829

39

29

59

59

59

59

1

2012

2018

   
   

Totaal artikel

22.710

21.809

21.646

11.470

2.270

2.270

2.270

9

       

Artikel 17 Luchtvaart

                       
 

Regeling

                       
   

Bijdrage Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)

264

369

520

520

520

520

520

1

2013

2017

 

14

   

Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

162

140

140

140

140

140

140

4

*

2017

 

15

   

Subsidieregeling KDC (Bijdrage Knowledge Development Centre)

40

39

50

50

50

50

50

1

2010

2017

2017

 
   

Regeling Bijdrage onderwerken graanresten

1.700

1.900

0

0

0

0

0

71

2014

2017

2017

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

118

215

200

200

0

0

0

2

2009–2012

2017

   
   

Totaal artikel

2.284

2.663

910

910

710

710

710

79

       

Artikel 18 Scheepvaart en havens

                       
 

Regeling

                       
   

Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012

40

0

0

0

0

0

0

0

2012

*

2013

 
   

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart

298

250

250

250

0

0

0

766

2014

2017

2017

 
 

Programma

                       
   

Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart

160

200

0

0

0

0

0

6

*

2015

2015

 
 

Incidenteel

                       
   

NWO – Subsidie Topsector Logistiek

0

1.750

4.337

7.775

4.495

2.000

0

0

*

2020

2015

16

   

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en Havens

45

75

0

0

0

0

0

1

2014

2016

   
   

Totaal artikel

543

2.275

4.587

8.025

4.495

2.000

0

773

       

Artikel 19 Klimaat

                       
 

Regeling

                       
   

Projectstimuleringsregeling Interreg V

0

1.000

500

0

0

0

0

0

*

2020

2020

 
 

Programma

                       
   

Subsidieprogramma Milieu en Technologie (ProMT)

181

100

0

0

0

0

0

0

2013

2015

2011

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 19.01 Klimaat

1.515

3.999

102

0

0

0

0

2

2013

2018

   
   

Totaal artikel

1.696

5.099

602

0

0

0

0

2

       

Artikel 20 Lucht en Geluid

                       
 

Programma

                       
   

Subsidieprogramma Euro-6 (taxi’s en bestelwagens)

1.833

1.939

0

0

0

0

0

0

*

2015

2014

 
   

Subsidieprogramma Euro-VI (trucks en bussen)

9.828

0

0

0

0

0

0

0

2014

*

2014

 
   

Subsidieregeling Milieuzonering

0

1.000

2.000

1.004

0

0

0

0

*

2020

2020

17

   

Totaal artikel

11.661

2.939

2.000

1.004

0

0

0

0

       

Artikel 21 Duurzaamheid

                       
 

Besluit

                       
   

St. Milieu Centraal – Programma Duurzaam Consumeren

520

520

300

300

300

300

300

1

2014

2015

2013

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

1.140

1.081

282

220

220

220

220

3

2014

2020

   
   

Incidentele subsidies 21.06 Natuurlijk Kapitaal

631

0

359

359

359

359

359

1

2014

2020

   
   

Totaal artikel

2.291

1.601

941

879

879

879

879

5

       

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

                       
 

Regeling

                       
   

Subsidieregeling asbestdaken

0

0

10.000

12.000

15.091

17.583

21.594

0

*

2021

2021

18

 

Europese regeling

                       
   

EU-project NANoReg

270

6.165

698

425

0

0

0

0

*

2018

2017

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Stoffen

100

275

275

175

175

175

175

6

2013

2018

   
   

Incidentele subsidies 22.03 Externe veiligheid inrichten en transport

510

3.634

490

490

290

290

290

1

2013

2018

   
   

Totaal artikel

3.876

12.546

11.463

13.090

15.556

18.048

22.059

7

     

19

Artikel 97 Algemeen Departement

                       
 

Begroting

                       
   

NOW – Programma Duurzame Logistiek

250

250

250

250

250

0

0

1

*

2018

2014

 
   

NWO – Programma Duurzame bereikbaarheid Randstad

869

0

0

0

0

0

0

0

2014

*

2009

 
 

Overige subsidies

                       
   

NWO – Programma Water en Klimaat

0

250

250

250

250

250

300

0

*

2020

 

20

   

NOW – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

0

750

750

750

750

750

800

0

*

2020

 

21

   

Totaal artikel

1.119

1.250

1.250

1.250

1.250

1.000

1.100

1

       
                             
   

Totaal Hoofdstuk XII

101.963

102.952

78.747

69.072

55.213

54.960

57.071

898

       
                             

Infrastructuurfonds

                       
 

Regeling

                       
   

Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

15

8

8

15

15

15

15

 

geen

2015

 

22

   

Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen

0

0

0

0

0

0

0

0

geen

2015

 

22

   

Subsidieregeling riolering woonboten

533

60

560

560

49

0

0

0

2010

*

2010

 
   

Tijdelijke regeling subsidiëring Vereniging van Oud Medewerkers van de Rijkswaterstaat

85

85

85

85

0

0

0

0

*

2016

2013

 
   

Subsidieprogramma ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid

0

2.000

0

0

0

0

0

0

*

2016

2014

 
 

Begroting

                       
   

St. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) – Subsidie KNRM: Communicatiemiddelen SAR

130

130

130

0

0

0

0

0

*

2016

2013

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies IF

38

6

0

0

0

0

0

0

       
   

Totaal Infrastructuurfonds

801

2.289

783

660

64

15

15

0

       
                             
                             
   

Totaal IenM

102.764

105.241

79.530

69.732

55.277

54.975

57.086

898

       

Toelichting

 • 1 Een * in deze kolom betekent dat een eerder evaluatiemoment op grond van de vigerende regelgeving niet aan de orde is.

 • 2 Een * in deze kolom betekent dat een volgend evaluatiemoment op grond van de vigerende regelgeving niet aan de orde is.

 • 3 Bij de subsidies die aangegeven zijn als Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling aan ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde.

 • 4 Art. 11 Subsidieprogramma Wereldwijd werken met Water 2016–2021. Dit is een nieuwe regeling die naar verwachting ultimo 2015 in werking treedt. De regeling is nog niet gepubliceerd.

 • 5 Art. 11 en 12 St. Rioned – Project Kenniscoaches. Deze subsidie is in 2014 geëvalueerd, de evaluatie is echter nog niet gepubliceerd.

 • 6 Art. 13 Bedrijvenregeling Bodemsanering. De regeling die aan deze subsidie ten grondslag ligt, het Besluit financiële bepalingen bodemsanering, kent geen einddatum, mede omdat er in deze regeling onder meer specifieke uitkeringen zijn geregeld. Voor wat betreft de Bedrijvenregeling geldt dat aanmeldingen voor subsidie-aanvragen uiterlijk 1 januari 2008 moesten zijn gemeld. Nieuwe subsidie-aanvragen die niet waren gemeld waren na die datum niet meer mogelijk.

 • 7 Art. 13 Regiecollege Waddengebied. Dit betreft de jaarlijkse subsidieverstrekking conform afspraken Regie College Waddengebied Nieuwe Stijl (loopt tot de beëindiging van het Waddenfonds) en de subsidie van de visieontwikkeling ten behoeve van het Noordzee Kanaalgebied.

 • 8 Art. 13 Klimaatbuffers. Deze middelen zijn gedecentraliseerd naar provincies (natuurakkoord 2013); de laatste 2 projecten worden in 2015 afgerond

 • 9 Art. 13 St. Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage – Programma Commissie MER. De Commissie MER heeft een wettelijke basis in de Wet milieubeheer. Het betreft een structurele exploitatiesubsidie die wordt afgebouwd i.v.m. overgang naar tarieffinanciering.

 • 10 Art. 13 en 16 St. Bodemsanering NS – Bodemsanering NS percelen. In 2010 is deze subsidie volgens de voorwaarden uit het convenant geëvalueerd. Het rapport van deze evaluatie, de «Derde Herijking Bodemsanering NS-percelen» is niet gepubliceerd.

 • 11 Art. 13 De Stichting Geonovum ontvangt structureel subsidie van IenM om haar basisprogramma te kunnen uitvoeren.

 • 12 Art. 14 De Subsidieregeling TeamAlert 2015–2019 wordt in de tweede helft van 2015 van kracht.

 • 13 Art. 16 Veiligheidsregio’s – Subsidie CLU+ op HSL-BR. Indien er geen nieuwe afspraken worden gemaakt wordt deze subsidie telkens met één jaar verlengd.

 • 14 Art. 17 Bijdrage Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol. Deze commissie is verankerd in de Wet luchtvaart, het is een structurele exploitatiesubsidie.

 • 15 Art. 17 Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis. Deze commissies zijn verankerd in de Wet luchtvaart, het zijn structurele exploitatiesubsidies.

 • 16 Art. 18 NWO – Subsidie Topsector Logistiek. Indien dit subsidieprogramma een langere looptijd zal krijgen dan 4 jaar, zal een subsidieregeling worden opgesteld.

 • 17 Art. 20 Subsidieregeling Milieuzonering. Dit is een nieuwe regeling die naar verwachting op 1 september 2015 in werking treedt. De regeling is nog niet gepubliceerd.

 • 18 Art. 22 Subsidieregeling Asbestdaken. Dit is een nieuwe regeling die naar verwachting begin 2016 in werking treedt, zie TK 28663 nr. 62. De regeling is nog niet gepubliceerd.

 • 19 Art. 22 Het totaal bedrag is inclusief € 3,876 miljoen resp. € 2,472 miljoen voor de Mesothelionoomregeling, vanwege administratieve redenen in de begrotingsstaat opgenomen onder het instrument subsidies in plaats van het instrument Inkomensoverdrachten

 • 20 Art. 97 NWO – Programma Water en Klimaat. Dit is een nieuwe subsidie waarvan de grondslag nog nader zal worden bepaald.

 • 21 Art. 97 NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Dit is een nieuwe subsidie waarvan de grondslag nog nader zal worden bepaald.

 • 22 IF Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1993 en Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen. Deze regelingen zullen worden samengevoegd tot een nieuwe regeling waarbij conform regelgeving een horizonbepaling wordt opgenomen. Het aantal verleningen in 2014 m.b.t. de Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1993 is nog niet bekend.

Licence