Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. SUBSIDIEOVERZICHT

Tabel subsidieregelingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie1 (-regeling)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen 2014

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kaderregeling VWS-subsidies

€ 55.440

€ 63.232

€ 66.247

€ 65.374

€ 64.382

€ 64.119

€ 57.619

53

2

2

2

1

Subsidieregeling publieke gezondheid

€ 182.334

€ 187.944

€ 193.389

€ 199.721

€ 204.219

€ 208.519

€ 209.204

15

2014

2016

2017

1

Subsidieregeling Abortusklinieken

€ 15.706

€ 15.654

€ 15.654

€ 15.654

€ 15.654

€ 15.654

   
                         

2

Kaderregeling VWS-subsidies

€ 144.510

€ 129.448

€ 129.683

€ 108.123

€ 106.063

€ 101.909

€ 103.739

45

2

2

2

2

Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties (VINEX)

€ 1.331

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

9

3

2017

2018

2

Subsidieregeling donatie bij leven

€ 475

€ 600

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

1

3

2016

2017

2

Beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health

€ 1.090

€ 2.000

€ 2.000

7

3

4

2016

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

€ 44.911

€ 30.000

€ 50.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

3

2019

2019

                         

3

Kaderregeling VWS-subsidies

€ 245.104

€ 102.599

€ 71.701

€ 81.458

€ 78.272

€ 79.453

€ 81.192

86

2

2

2

3

Regeling palliatieve terminale zorg

€ 19.035

€ 15.510

€ 15.510

€ 15.510

€ 15.510

€ 15.510

€ 15.510

226

3

2018

2017

                         

4

Kaderregeling VWS-subsidies

€ 35.320

€ 42.195

€ 52.702

€ 50.738

€ 49.706

€ 51.373

€ 51.373

58

2

2

2

4

Beleidskader voor subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties

€ 21.080

€ 18.585

€ 19.727

€ 20.255

€ 20.310

€ 20.310

€ 20.310

223

2011

2015

2017

4

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

€ 110.400

€ 110.409

€ 112.001

€ 112.001

€ 112.001

€ 112.002

€ 112.002

1673

2011

2016

2017

4

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

€ 3.869

€ 3.850

€ 4.700

€ 4.700

€ 4.700

€ 4.700

€ 4.700

59

2011

2016

2017

4

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

€ 20.718

€ 21.240

€ 38.191

€ 38.188

€ 38.186

€ 38.187

€ 38.187

12

3

2016

2017

4

Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017

€ 16.054

€ 20.603

€ 20.602

€ 20.602

€ 20.601

€ 20.601

€ 20.601

46

3

2017

2018

4

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

€ 48.353

€ 184.434

€ 191.346

€ 196.364

€ 189.987

€ 190.199

€ 190.199

188

3

2017

2017

4

Fonds Ziekenhuisopleidingen 2013–2014

€ 14.034

72

     
                         

5

Kaderregeling VWS-subsidies

€ 17.621

€ 11.143

€ 16.978

€ 23.054

€ 30.683

€ 30.683

19

2

2

2

5

Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

€ 22.480

€ 22.480

€ 22.480

€ 22.480

€ 22.480

€ 22.480

€ 22.480

4

2005

2015

2017

5

Subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013/2014

€ 184.225

16

3

20185

2014

5

Beleidsregels vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet

€ 657

€ 93.835

€ 60.000

€ 60.000

     

1

3

2018

2017

5

Regeling compensatie huisvestingslasten gesloten jeugdzorg 2015

 

€ 18.700

         

3

2018

2019

Subsidieregeling overgang bekostiging huisvesting gesloten jeugdzorg6

   

€ 18.700

€ 18.700

€ 18.700

€ 18.700

€ 18.700

     

5

Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdzorg

€ 9.792

€ 40.208

         

5

3

2018

2015

                         

6

Kaderregeling VWS-subsidies

€ 49.170

€ 55.299

€ 59.697

€ 61.078

€ 59.390

€ 60.417

€ 60.417

31

2

2

2

                         

7

Kaderregeling VWS-subsidies

€ 19.457

€ 17.456

€ 17.456

€ 17.456

€ 17.456

€ 17.456

€ 17.456

24

2

2

2

 

Totaal subsidieregelingen

€ 1.204.928

€ 1.230.865

€ 1.155.629

€ 1.178.080

€ 1.088.371

€ 1.099.972

€ 1.097.726

2.873

     
1

Subsidiedefinitie (art. 4.21 AWB): de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

2

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de kaderregeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de Kaderregeling doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

3

Nog geen evaluatie plaatsgevonden.

5

Deze regeling is per 1 januari 2015 beëindigd in het kader van de stelselherziening jeugdzorg, er heeft derhalve geen evaluatie plaatsgevonden. De bekostiging van gesloten jeugdzorg zal worden meegenomen in de doorlichting van de decentralisatie van het jeugdstelsel in 2018

6

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 is deze regeling nog niet in de Staatscourant geplaatst.

Licence