Base description which applies to whole site

2 VERDIEPINGSHOOFDSTUK BEGROTING

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2015 tot aan de stand ontwerpbegroting 2016 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2016 groter zijn dan € 2 miljoen.

Artikel 1 Volksgezondheid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

642.082

640.878

644.857

651.037

658.838

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 48.489

– 24.059

– 21.865

– 21.400

– 21.791

– 26.853

Nieuwe mutaties

– 296

– 2.363

– 1.789

8.040

8.728

667.566

Stand ontwerpbegroting 2016

593.297

614.456

621.203

637.677

645.775

640.713

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

11.003

10.903

10.903

10.903

10.903

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

10.903

Stand ontwerpbegroting 2016

11.003

10.903

10.903

10.903

10.903

10.903

Artikel 2 Curatieve zorg

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.660.890

4.326.243

3.969.190

3.717.311

3.391.212

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 104.565

30.504

51.362

1.060

1.036

3.159

Nieuwe mutaties

– 2.534

– 169.590

– 89.678

– 91.206

– 59.693

3.430.642

Stand ontwerpbegroting 2016

4.553.791

4.187.157

3.930.874

3.627.165

3.332.555

3.433.801

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

45.853

35.955

35.955

35.955

35.955

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

15.000

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

25.000

25.000

25.000

25.000

60.955

Stand ontwerpbegroting 2016

60.853

60.955

60.955

60.955

60.955

60.955

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

2020

De publieke taken met betrekking tot de doorontwikkeling en het beheer van de DBC systematiek zijn met ingang van 2015 ondergebracht bij de NZa. De middelen worden daarom structureel overgeheveld vanuit artikel 2 naar artikel 4.

0

– 10.300

– 10.300

– 10.300

– 10.300

– 10.300

Sinds eind april 2015 ligt het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen ter behandeling in de Eerste Kamer (EK 33 683, nr. A). Dit wetsvoorstel heeft tot doel verbeteringen te realiseren in de uitvoering van de wanbetalersregeling. Deze maatregelen kunnen leiden tot aanpassingen in de uitgaven en ontvangsten. Vooralsnog is de uitgavenraming met een gelijk bedrag als de ontvangstenraming verhoogd.

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

             

De Rijksoverheid wil anonieme e-mental health permanent financieren. E-mental health maakt het voor patiënten mogelijk zich anoniem te melden. Om dit mogelijk te maken is een wetsvoorstel in voorbereiding. Verwacht wordt dat dit voorstel niet voor 2016 kan ingaan. Daarom zijn incidenteel middelen noodzakelijk.

0

2.000

0

0

0

0

             

Vanaf 2016 geeft VWS een bijdrage aan onderzoek op het terrein van oncologie.

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

             

Ontvangsten

           

De raming van de opbrengsten wanbetalers is naar boven bijgesteld.

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.578.197

3.692.800

3.891.946

4.099.291

4.319.692

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

51.934

– 178.918

– 188.323

– 201.574

– 213.374

6.426

Nieuwe mutaties

– 4.581

130.919

103.638

107.150

115.131

4.443.762

Stand ontwerpbegroting 2016

3.634.712

3.644.801

3.807.261

4.004.867

4.221.449

4.450.188

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

3.441

Stand ontwerpbegroting 2016

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bijstelling van de rijksbijdrage Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

0

106.300

112.100

118.600

125.400

132.600

             

Overboeking naar artikel 4 ten behoeve van het programma «Palliantie, meer dan Zorg», dat wordt uitgevoerd door ZonMw.

0

– 5.821

– 7.670

– 8.889

– 8.034

– 7.465

             

Overboeking naar artikel 4 ten behoeve van de bijdrage 2016 voor de iWlz.

0

– 2.000

0

0

0

0

             

Deze mutatie betreft de ophoging van het budget voor trekkingsrechten pgb. Deze middelen worden via een ijklijnmutatie toegevoegd aan de VWS-begroting.

9.000

33.000

0

0

0

0

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

779.740

756.026

753.706

753.279

761.900

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

106.094

91.053

92.994

75.679

73.742

69.619

Nieuwe mutaties

9.182

24.118

31.741

33.798

36.633

800.865

Stand ontwerpbegroting 2016

895.016

871.197

878.441

862.756

872.275

870.484

Opbouw ontvangsten x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.858

Stand ontwerpbegroting 2016

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

De publieke taken met betrekking tot de doorontwikkeling en het beheer van de DBC systematiek zijn met ingang van 2015 ondergebracht bij de NZa. De middelen worden daarom structureel overgeheveld vanuit artikel 2 naar artikel 4.

0

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

             

Overboeking vanuit artikel 3 ten behoeve van het programma «Palliantie, meer dan Zorg», dat wordt uitgevoerd door ZonMw.

0

5.821

7.670

8.889

8.034

7.465

             

Overboeking vanuit artikel 3 ten behoeve van de bijdrage 2016 voor de iWlz.

0

2.000

0

0

0

0

Artikel 5 Jeugd

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

209.109

169.557

150.399

96.470

104.114

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

10.508

– 32.181

– 331

7.669

7.669

7.669

Nieuwe mutaties

– 11.085

– 11.222

– 20.265

– 28.291

– 28.290

75.824

Stand ontwerpbegroting 2016

208.532

126.154

129.803

75.848

83.493

83.493

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.508

82.508

4.508

4.508

4.508

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.508

Stand ontwerpbegroting 2016

4.508

82.508

4.508

4.508

4.508

4.508

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de overheveling van middelen naar gemeenten samenhangend met de stelselherzieningen in de zorg.

0

– 11.000

– 20.000

– 28.000

– 28.000

– 28.000

Artikel 6 Sport

Opbouw uitgaven x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

126.606

129.335

131.855

129.437

129.439

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 6.015

1.436

– 1.753

– 1.025

0

0

Nieuwe mutaties

– 47.442

– 1.958

– 1.858

– 1.861

– 1.861

127.578

Stand ontwerpbegroting 2016

73.149

128.813

128.244

126.551

127.578

127.578

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.740

1.740

1.740

1.740

1.740

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

1.740

Stand ontwerpbegroting 2016

740

740

740

740

740

740

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

309.002

290.078

272.369

256.835

241.205

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 3.929

400

441

441

441

– 13.912

Nieuwe mutaties

3.961

– 369

– 410

– 411

– 411

240.795

Stand ontwerpbegroting 2016

309.034

290.109

272.400

256.865

241.235

226.883

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

901

901

901

901

901

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

901

Stand ontwerpbegroting 2016

901

901

901

901

901

901

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.068.504

4.540.776

4.917.661

4.917.662

4.916.920

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

78.645

139.700

122.713

426.542

609.648

596.792

Nieuwe mutaties

10.762

– 248.144

– 134.935

– 129.377

– 38.076

5.065.346

Stand ontwerpbegroting 2016

4.157.911

4.432.332

4.905.439

5.214.827

5.488.492

5.662.138

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele raming van het CPB.

10.762

– 500.144

– 134.935

– 129.377

– 38.076

148.426

In het kader van het koopkrachtpakket voor 2016 wordt de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag eenmalig verlengd.

0

252.000

0

0

0

0

Artikel 9 Algemeen

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

28.144

25.503

22.003

20.602

20.602

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 1.025

830

830

830

0

0

Nieuwe mutaties

5.453

1.003

6.002

11.002

15.002

40.604

Stand ontwerpbegroting 2016

32.572

27.336

28.835

32.434

35.604

40.604

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Opbouw uitgaven x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

230.232

223.315

220.938

219.026

218.558

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

66.553

12.572

10.978

6.936

9.246

9.401

Nieuwe mutaties

– 3.889

13.281

7.390

12.595

7.536

226.038

Stand ontwerpbegroting 2016

292.896

249.168

239.306

238.557

235.340

235.439

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

5.354

5.357

5.357

5.357

5.357

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

15.831

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

70

0

0

5.000

0

5.357

Stand ontwerpbegroting 2016

21.255

5.357

5.357

10.357

5.357

5.357

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dit betreft een overboeking vanuit het Ministerie van BZK in verband met de herverdeling van de huisvestingsbudgetten als gevolg van de nieuwe beprijzingssystematiek rijkskantoren.

0

6.537

668

856

793

730

Voor de kwaliteit van het leven in instellingen (Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen (TK 31 765, nr. 124)) wordt vanaf 2016 structureel € 7,5 miljoen gereserveerd (€ 2,5 miljoen kerndepartementen € 5 miljoen IGZ).

0

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

– 46.640

3.378

– 15.142

– 14.902

– 14.718

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

3.208

– 16.651

18.408

18.487

18.378

18.378

Nieuwe mutaties

– 2.179

– 1.736

– 1.192

– 939

– 954

– 15.672

Stand ontwerpbegroting 2016

– 45.611

– 15.009

2.074

2.646

2.706

2.706

Opbouw ontvangsten x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Mutatie nota van wijziging 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

400

0

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

5.000

Stand ontwerpbegroting 2016

5.400

5.000

0

0

0

0

Licence