Base description which applies to whole site

2. Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Art.nr.

Verplichtingen:

11.940

0

11.940

130

12.070

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

11.940

0

11.940

130

12.070

0

0

0

0

                     

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.260

0

8.260

130

8.390

0

0

0

0

                     

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.607

0

3.607

0

3.607

0

0

0

0

                     

1.3

Verenigde vergadering

73

0

73

0

73

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

140

0

140

0

140

0

0

0

0

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Art.nr.

Verplichtingen:

31.675

0

31.675

0

31.675

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

31.675

0

31.675

0

31.675

0

0

0

0

                     

2.1

Schadeloosstelling

19.986

0

19.986

0

19.986

0

0

0

0

                     

2.2

Pensioenen en wachtgelden

11.586

0

11.586

0

11.586

0

0

0

0

                     

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten

103

0

103

0

103

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

86

0

86

0

86

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Art.nr.

Verplichtingen:

101.005

0

101.005

2.466

103.471

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

101.005

0

101.005

2.466

103.471

0

0

0

0

                     

3.1

Apparaat Tweede Kamer

66.327

0

66.327

2.466

68.793

0

0

0

0

                     

3.2

Onderzoeksbudget

2.190

0

2.190

0

2.190

0

0

0

0

                     

3.3

Drukwerk

1.782

0

1.782

0

1.782

0

0

0

0

                     

3.4

Fractiekosten

28.364

0

28.364

0

28.364

0

0

0

0

                     

3.5

Uitzending leden

430

0

430

0

430

0

0

0

0

                     

3.6

Parlementaire enquetes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

3.7

Bijdrage ProDemos

1.912

0

1.912

0

1.912

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

3.966

0

3.966

0

3.966

0

0

0

0

Toelichting

3.1 Apparaat Tweede Kamer

Projectuitvoering

Door wijzigingen in de voorgenomen projectuitvoering voor de Dienst Automatisering kregen de activiteiten pas in 2017 hun vervolg. Er vindt een kasschuif plaats van € 1,2 mln. van 2016 naar 2017.

Overlopende verplichtingen

Ten behoeve van het financieren van de overlopende verplichtingen is € 1,2 mln. doorgeschoven naar 2017.

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Art.nr.

Verplichtingen:

1.472

0

1.472

0

1.472

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

1.472

0

1.472

0

1.472

0

0

0

0

                     

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.472

0

1.472

0

1.472

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

23

0

23

0

23

0

0

0

0

Licence