Base description which applies to whole site

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor artikel 97.

Artikel 98 Algemeen. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendemenden

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

37.717

0

2.265

39.982

957

1.186

115

174

Uitgaven:

37.749

0

2.900

40.649

957

1.186

115

174

                 

Subsidies

396

0

2.010

2.406

2.000

995

0

0

                 

Opdrachten

18.533

0

– 414

18.119

– 1.197

– 55

– 59

0

Handhaving

5.794

0

– 2.135

3.659

– 2.137

– 995

0

0

Opdrachten overig

12.739

0

1.721

14.460

940

940

– 59

0

                 

Bekostiging

3.455

0

750

4.205

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.455

0

750

4.205

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

13.165

0

554

13.719

154

246

174

174

Agentschap SZW

12.500

0

534

13.034

154

246

174

174

Agentschap Ondernemend Nederland

505

0

0

505

0

0

0

0

Agentschap CJIB

160

0

20

180

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

0

0

2.200

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

176

176

0

0

0

0

Licence