Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotverschillen

(+ of -)

VERPLICHTINGEN

77.800

8.560

– 12.315

74.045

58.215

– 15.830

UITGAVEN

77.800

8.560

– 12.315

74.045

47.099

– 26.946

             

Subsidies

64.000

3.301

– 9.951

57.350

33.918

– 23.432

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

50.000

2.350

 

52.350

33.916

– 18.434

Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven)

6.000

– 49

– 5.951

 

 

Instrumentarium woningmarkt

5.000

4.000

– 4.000

5.000

2

– 4.998

Scholenprogramma (kader relevante uitgaven)

3.000

– 3.000

       
             

Opdrachten

13.800

5.210

– 2.364

16.646

13.132

– 3.514

Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie

7.000

– 468

468

7.000

5.450

– 1.550

Werkbudget

6.800

5.678

– 2.832

9.646

7.682

– 1.964

             

Bijdragen aan agentschappen

 

49

 

49

48

– 1

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

49

 

49

48

– 1

             

Ontvangsten

       

225

225

Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven

De met € 15,8 mln lager uitgevallen verplichtingen hangen samen met de hierna vermelde vertragingen bij de uitgaven.

Subsidies

De uitgaven in het kader van de verduurzamingsopgave aardbevingsbestendig maken van scholen in het Groningerveld zullen voor € 18,4 mln na 2017 plaatsvinden. € 5 mln aan uitgaven in het kader van instrumentarium woningmarkt komt later tot uitbetaling.

Opdrachten

Er is sprake van vertraging in de uitvoering van onderzoek en compensatie voor gemeenten en provincies in het kader van de adviesfunctie van het energieloket (€ 3,5 mln).

Licence