Base description which applies to whole site

7.2 Verdiepingshoofdstuk BES-fonds

In de onderstaande tabel is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2021 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Artikel 1 BES-Fonds

Uitgaven (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

0

1.1

BES-fonds

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

1.1

BES-fonds

0

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

32.847

1.1

BES-fonds

0

0

0

0

0

32.847

Stand ontwerpbegroting 2017

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

32.847

1.1

BES-fonds

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

32.847

Ontvangsten (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

 

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

32.847

Stand ontwerpbegroting 2017

 

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

32.847

Licence