Base description which applies to whole site

Artikel 7 Nominaal en onvoorzien

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

0

15.966

1.276

2.207

2.200

2.187

2.187

                 
 

Uitgaven:

0

15.966

1.276

2.207

2.200

2.187

2.187

                 

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

7.3

Onvoorzien

0

15.966

1.276

2.207

2.200

2.187

2.187

E. Toelichting op de instrumenten

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Licence