Base description which applies to whole site

Artikel 6 Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd.

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

0

16.321

18.071

17.492

17.101

16.201

16.201

                 
 

Uitgaven:

0

16.321

18.071

17.492

17.101

16.201

16.201

                 

6.1

Apparaat

0

16.321

18.071

17.492

17.101

16.201

16.201

 

Personele uitgaven

0

10.339

11.924

11.109

10.984

10.084

10.084

 

Eigen personeel

0

10.135

11.721

10.906

10.812

9.912

9.912

 

Externe inhuur

0

204

203

203

172

172

172

 

Materiële uitgaven

0

5.982

6.147

6.383

6.117

6.117

6.117

 

Overig materieel

0

5.982

6.147

6.383

6.117

6.117

6.117

E Toelichting op de instrumenten

6.1. Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

De uitgaven aan het eigen personeel van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen, inclusief de uitgaven voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Externe inhuur

De uitgaven aan externe inhuur van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen.

Overig personeel

De uitgaven aan overig personeel van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen.

Materiële uitgaven

Overig materiaal

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen, inclusief de materiële uitgaven voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Licence